Slutreplik: SKR borde kräva att digitala vårdmöten erbjuds

SLUTREPLIK. SKR borde ha tagit ansvar genom att komma överens i förhandlingen om ersättningsnivåerna för digitala vårdmöten. De borde också sätta som krav att digitala vårdmöten ska erbjudas, skriver Margareta Haag och Barbro Sjölander.

Margareta Haag
Ordförande, Svenska Ödemförbundet
Barbro Sjölander
Ordförande, Nätverket mot gynekologisk cancer


Marie Morell (M) konstaterar att Sveriges kommuner och regioner (SKR) inte kom överens med Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund om ersättningsnivåer för digitala vårdmöten – trots en uttalad vilja från regeringen att öka de digitala vårdmötena till följd av covid-19.

Nu ska förhandlingar ske i varje region. Vi tycker att SKR borde ha tagit ansvar och underlättat genom att komma överens i förhandlingen om ersättningsnivåerna. Och också sätta som krav att digitala vårdmöten ska erbjudas. När vi tittar på avtalet för exempelvis Region Stockholm, kan vi inte se att det finns några skyldigheter att arbeta för och underlätta digitala vårdmöten inom rehabilitering.

Många vågar inte

Hur ska vården bli personcentrerad om de som bäst behöver rehabiliteringen inte kan delta i den rehabilitering de remitterats till på grund av att avtal stipulerar att man måste delta fysiskt?

På grund av infektionsrisk och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det många som inte kan eller vågar delta i behandlingen fysiskt. Detta gör att patientens medverkan i vården inte kan genomföras.

Forrige artikel Le Moine (MP): Låt ett språkrör stå utanför regeringen Le Moine (MP): Låt ett språkrör stå utanför regeringen Næste artikel MP: MP: "Samhällets styrkor och sårbarheter blev extremt tydliga"
Pressträff med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Pressträff med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

PRESSTRÄFF. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark håller pressträff om coronapandemins effekter på arbetsmiljön och berättar om nya regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket. Se den live här. 

Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel

Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel

BEREDSKAP. Sverige har fått grönt ljus att hysa EU-lager i Kristinehamn, med skyddsutrustning och medicinteknik vid kris. Beredskapslagret ska vara klart inom ett halvår.

– Sverige ligger oerhört väl strategiskt till, säger Anneli Bergholm-Söder, MSB.