Skydda Skogen: Skogsstyrelsen behöver en omstart

DEBATT. I och med turerna kring inventeringsstoppet av nyckelbiotoper så har Skogsstyrelsens ledning förbrukat förtroendet helt, skriver David van der Spoel, talesperson i föreningen Skydda Skogen, som vill att Naturvårdsverket ensamt tar över ansvaret för miljömålen.

Av: David van der Spoel, talesperson i föreningen Skydda Skogen

Skogsstyrelsens ledning, med GD:n Herman Sundqvist i spetsen, har nu förbrukat förtroendet helt. En enig miljörörelse motsätter sig inventeringsstoppet i nord-västra Sverige som kommer leda till ökade avverkningar av skyddsvärda skogar. Beslutet har inte förankrats bland myndigheter som arbetar med naturvård. Drygt 120 forskare gör ett upprop till regeringen att stoppet måste hävas, och även anställda i Skogsstyrelsen och fackförbundet ST är mycket kritiska. Skogsstyrelsens ledning har verkligen lyckats att få alla utom näringen emot sig.

"Förvirringen är total"

I januari redovisade Naturvårdsverket de skogsområden som måste skyddas snarast för att vi ska ha minsta chans att uppnå miljömålen. Sundqvists svar? Skogsstyrelsen slutar inventera skog i nordvästra Sverige, den delen av landet som hyser de största arealerna med skyddsvärd skog. Tydligen anser Sundqvist att det inte är meningen att miljömålen ska nås. Eller? Som svar på allt motstånd begär han nu extra pengar för skärpt tillsyn i nordvästra Sverige. Förvirringen är total. Inte ens Sundqvist vet hur man räknar skog, medger han i en replik till forskaruppropet. Och förresten, nu ska Skogsstyrelsen börja inventera igen, dock utan att någon får veta utfallet. Ursäkta?

Tydligare myndighetsutövning

Skogsnäringen försöker slå mynt av det kaos som Skogsstyrelsen orsakat genom att gå ut och skriva till regeringen om att vi måste avverka mer för att rädda klimatet. Men näringen struntar i ledande forskning som visar på motsatsen - de är av förståeliga skäl mer ute efter att bevaka sina inkomster.

Det är dags för regeringen att fundera på allvar om Skogsstyrelsen kan fortsätta på det här sättet. Det skulle bli mycket tydligare myndighetsutövning om det bara fanns en myndighet, Naturvårdsverket, som ansvarar för miljömålen, inklusive skydd av skog. Samtidigt bör även skogsvårdslagen införlivas i miljöbalken, som vilken miljöfarlig verksamhet som helst. Inom skogsbruket bör principen om att förorenaren betalar tillämpas fullt ut, till exempel genom att införa miljökonsekvensbeskrivningar av skogsbruksåtgärder och ekologisk kompensation.

Slagsida mot näringsintressen

Det är nu dags att stänga gräddfilen för skogsnäringen som gjort att produktionsmålen vägt mycket tyngre än miljömålen. Svenska folket värderar miljöaspekterna i skogen allra högst, i enighet med många liknande studier i andra länder. Regeringen borde lyssna på folket och lägga mycket större vikt på detta men regeringen är slagen med stumhet av inre konflikter. Riksrevisionen har dock inlett en undersökning av hur regeringen sköter skydd av skog.

Sundqvist har kört Skogsstyrelsens förtroende i botten och myndigheten har nu fått så svår slagsida mot näringsintressen att en omstart behövs. En rimlig lösning vore att Naturvårdsverket fick ta ansvaret att arbeta för att miljömålen som bestämts av riksdagen nås till år 2020 och att skogsstyrelsen får ny ledning.

Forrige artikel V: V: "Flytta över renoveringsstödet till hyresrätterna" Næste artikel "Företrädaransvaret skapar personliga tragedier"
 • Rapportera

  Mats S Johansson

  "Ledande forskning som visar motsatstsen"

  David's debattinlägg innehåller vid första anblick ett imponerande antal länkar som ska stödja hans krav på Hermans avgång men öppnar man dem ser man att de allra flesta är skrivna av hans meningsfränder eller av personer som är direkt involverade i de aktiviteter som tillfälligt stoppats av Skogsstyrelsens GD.
  Jag blev också besviken när jag öppnade länken "ledande forskare som visar motsatsen". Här länkar David till en (vinklad) rubrik och en kort resume av en (1) studie.
  Om David nu inte vill länka till hela studien så vi kan bilda oss en egen uppfattning om hur seriös studien är kunde han åtminstone ha länkat hit:
  http://science.sciencemag.org/content/351/6273/597/tab-e-letters
  Redan här framgår tydligt att det David presenterar som en absolut sanning starkt ifrågasätts av andra (mindre ledande?) forskare och institutioner.

  Sorry David, ju mer jag ser av Skydda Skogens försök att rädda den biologiska mångfalden i Sverige genom att straffa dem som gör rätt och använda noga utvald fakta/forskning från "ledande", d.v.s. de som håller med David och Skydda skogen, forskare desto säkrare blir jag på att om den svenska skogen hade fått välja så hade den valt Herman Sundqvist före Rädda Skogen som sin företrädare.