Skogsstyrelsen: Vårt beslut innebär inte fler nyckelbiotoper i nordväst

REPLIK. Skogsstyrelsen har höjt kraven för nyckelbiotoper i området, en logisk följd av det är att det blir färre nyckelbiotoper. Att Norrskog sedan förväntade sig en ännu högre ribba är en annan sak, skriver Skogsstyrelsens Göran Rune.

Göran Rune
Chef Skogsavdelningen, Skogsstyrelsen


Det dråpslag mot skogsägare som Stig Högberg, ordförande för Norrskog, relaterar till handlar om Skogsstyrelsens beslut att höja ribban för vad som anses vara en nyckelbiotop, alltså en skog med mycket stor betydelse för växter och djur, i nordvästra Sverige.

Notera det: Vi har alltså höjt kraven för nyckelbiotoper i området. En logisk följd av det är att det blir färre nyckelbiotoper. Av Norrskogs debattartikel får man intrycket att det blir tvärtom.

Kritik från båda håll

Att Norrskog sedan förväntade sig en ännu högre ribba med syftet att få ännu färre nyckelbiotoper, är en annan sak.

Vi känner till den kritiken som också framförts under den samverkansprocess vi haft kring detta med flera aktörer. Vi är också medvetna om att miljöintressen är kritiska till beslutet av helt motsatta skäl, att det är fel att höja ribban.

Vi fullföljer uppdraget

Beslutet som Skogsstyrelsen tagit är en direkt följd av regeringens besked att vi ska ta hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna när vi inventerar nyckelbiotoper. Med beslutet att höja kraven i nordvästra Sverige fullföljer vi som myndighet det uppdraget.

Skogsnäringen väljer att blunda

Som vanligt i de här sammanhangen ges en snedvriden bild och Skogsstyrelsen tillskrivs ett ansvar som vi inte har.

När vi identifierar en nyckelbiotop så är det en information till skogsägaren om vilka naturvärden som finns i skogen. Det är alltså inte ett beslut om skogsägaren får avverka eller inte. Däremot har certifieringen bundit sig till att inte hantera virke från nyckelbiotoper, vilket alla inom skogsnäringen vet om men uppenbarligen väljer att blunda för.

Att det skulle vara Skogsstyrelsens ansvar är alltså fel. Har Norrskog, eller någon annan, synpunkter på den kopplingen så får man vända sig till certifieringen. Norrskog skriver att det inte kan vara en myndighets uppdrag att stoppa brukandet utan att markägaren får en krona. Helt riktigt. Så är det inte heller.

Välkomnar politiskt ställningstagande

Att avsätta pengar för att skogsägare ska kunna få ersättning om deras skog får ett formellt skydd, kräver förstås politiska beslut. Det vore också välkommet med ett politiskt ställningstagande om samhällets syn på de stora områdena i nordvästra Sverige som har höga naturvärden.

Snedvridna bilder av verkligheten

Vi tar debatten om att ribban lagts för högt eller för lågt. Det ingår i en myndighets roll att balansera olika synpunkter och samtidigt agera utifrån vårt uppdrag. Men låt oss föra diskussionen utan snedvridna bilder av verkligheten.

Tema: Striden om skogen

Forrige artikel Hela Sverige ska leva: Kommunerna abdikerar från sitt ansvar Hela Sverige ska leva: Kommunerna abdikerar från sitt ansvar Næste artikel SKL: Så får vi fart på omställningen till nära vård SKL: Så får vi fart på omställningen till nära vård
Överblick: AF går på knäna och regeringen flörtar med oppositionen

Överblick: AF går på knäna och regeringen flörtar med oppositionen

ÖVERBLICK. Regeringen öppnar för bredare samarbete med oppositionen. Fackförbund larmar om att trycket på Arbetsförmedlingen är nära bristningsgränsen. Socialministern säger att det var fel att avskaffa beredskapslager. Flygbolag ansöker om rekonstruktion. Läs Altingets överblick.

Debatt: Främmande makter vill lära sig mer om svensk krishantering

Debatt: Främmande makter vill lära sig mer om svensk krishantering

DEBATT. Coronautbrottet är ett hot mot Sveriges nationella säkerhet. Det riskerar leda till en ökning av främmande makters aktiviteter, terrorattacker, organiserad brottslighet samt social oro, skriver Ardavan Khoshnood, specialistläkare, kriminolog och statsvetare.

Debatt: Lyft blicken – fortsätt investera i kommuners verksamheter

Debatt: Lyft blicken – fortsätt investera i kommuners verksamheter

DEBATT. Vi måste upprätthålla efterfrågan på marknaden. Genom flexibla lösningar kan kommuner göra skillnad för det lokala näringslivet. Ett sätt är att tidigarelägga underhåll av fastigheter som planeras för de kommande åren, skriver bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.