"Skatteverkets tolkning är felaktig"

DEBATT. EU-domstolens dom innebär att företag som hyr ut läkare omfattas av vårdmomsens undantag. Nu gäller det att Skatteverket intar samma förhållningssätt, skriver Hans Fink från Psoriasisföreningen. 

Hans Fink
Andre vice ordförande och momsansvarig, Psoriasisföreningen i Stockholms län 


Rothenberg skriver i sin debattartikel att riksdagen i somras uppmanade regeringen att snarast göra en konsekvensanalys av vårdmomsens effekter. För en organisation som Psoriasisföreningen i Stockholms län (PSO) är dessa effekter mycket betydande.

Stora konsekvenser för vården

Föreningen har ingen avdragsrätt för ingående moms och anlitar åtskilliga dermatologer som ger vård till PSO:s patienter. Läkarna arbetar dock på uppdrag av PSO. Det får till konsekvens att PSO belastas med en ej avdragsgill moms då läkarna är skyldiga att redovisa utgående moms på sina tjänster.

I praktiken innebär detta en ökning av kostnaderna för föreningen, när det gäller läkartjänster med 25 procent, vilket givetvis får stora konsekvenser för PSO:s vård i en ansträngd ekonomi.

Specialistläkare i EU-domstolen 

PSO vill i detta sammanhang uppmärksammat EU-domstolens (EUD) dom i mål C-700/17 den 18 september 2019. Så vitt föreningen har kunnat se har inte Skatteverket kommit med något uttalande angående domslutet i domen.

Förutsättningarna i målet, som var ett förhandsavgörande, var att specialistläkaren Wolf-Henning Peters tillhandahöll sjukvårdstjänster på uppdrag av ett laboratorieföretag. Laboratorieföretaget tillhandahöll i sin tur laboratorietjänster till läkare med egen praktik av olika slag.

Momsfria sjukvårdstjänster 

En av frågorna i målet gällde huruvida artikel 132.1.c i direktiv 2006/112, det vill säga sjukvårdstjänster (momsfria sådana) var tillämpligt eller förutsatte att den sjukvårdande behandlingen tillhandahölls inom ramen för ett förtroendeförhållande mellan en patient och en vårdgivare (punkt 31 i domen).

Förtroendeförhållande i fokus

EUD konstaterar att undantaget för sjukvårdstjänster förvisso är tillämpligt på tjänster som utförs utanför sjukhus och i en situation av förtroendeförhållande mellan patient och vårdgivare (punkt 35).

Men, och detta är viktigt, domstolen konstaterar att sjukvårdsundantaget inte endast är tillämpligt på sjukvårdande behandling som ges inom ramen för ett förtroendeförhållande mellan vårdgivare och patient.

För att göra en lång historia kort upprepar domstolen vad som sägs i punkt 35, att undantaget från mervärdesskatteplikt inte förutsätter att den berörda behandlingen tillhandahålls inom ramen för ett förtroendeförhållande mellan patienten och vårdgivaren.

Felaktig tolkning 

PSO anser att EUD:s dom i målet klargör att det snarare är tjänstens karaktär som ska avgöra om en sådan omsättning är undantagen från moms än vem tjänsten omsätts åt. PSO är därför av den uppfattningen, eftersom EUD:s domar är bindande, att Skatteverkets tolkning är felaktig.

PSO anser, med stöd av EUD:s dom att dermatologer inte är skyldiga till mervärdesskatt när de tillhandahåller sina läkartjänster åt PSO. Föreningen hoppas att Skatteverket intar samma förhållningssätt.

Forrige artikel Fatta: Kunskapsområdet bör kallas Fatta: Kunskapsområdet bör kallas "samtycke och sexualitet" Næste artikel El-Haj (S): Fantomsmärtor hos C och L försämrar arbetsrätten El-Haj (S): Fantomsmärtor hos C och L försämrar arbetsrätten
Överblick: AF går på knäna och regeringen flörtar med oppositionen

Överblick: AF går på knäna och regeringen flörtar med oppositionen

ÖVERBLICK. Regeringen öppnar för bredare samarbete med oppositionen. Fackförbund larmar om att trycket på Arbetsförmedlingen är nära bristningsgränsen. Socialministern säger att det var fel att avskaffa beredskapslager. Flygbolag ansöker om rekonstruktion. Läs Altingets överblick.

Debatt: Främmande makter vill lära sig mer om svensk krishantering

Debatt: Främmande makter vill lära sig mer om svensk krishantering

DEBATT. Coronautbrottet är ett hot mot Sveriges nationella säkerhet. Det riskerar leda till en ökning av främmande makters aktiviteter, terrorattacker, organiserad brottslighet samt social oro, skriver Ardavan Khoshnood, specialistläkare, kriminolog och statsvetare.

Debatt: Lyft blicken – fortsätt investera i kommuners verksamheter

Debatt: Lyft blicken – fortsätt investera i kommuners verksamheter

DEBATT. Vi måste upprätthålla efterfrågan på marknaden. Genom flexibla lösningar kan kommuner göra skillnad för det lokala näringslivet. Ett sätt är att tidigarelägga underhåll av fastigheter som planeras för de kommande åren, skriver bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.