Debatt

SD: Vi vill ha fem undantag i turordningsreglerna

DEBATT. Ta bort sjuklöneansvaret för företagarna och öka undantagen i turordningsreglerna från två till fem, skriver Magnus Persson (SD), ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Foto: Sverigedemokraterna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Magnus Persson (SD)
riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet
 
Först och främst vill vi vara tydliga med en sak. Sverigedemokraterna är ett arbetarparti i en ny tappning. Vår företagspolitik har sin grund i att vi vill värna löntagarna.

Våra kritiker har svårt att få ihop att vi värnar småföretagen utifrån att vi är ett arbetarparti. För att förstå vår ståndpunkt så måste man släppa den klassiska höger-vänsteranalysen. Den analysmodellen är i mångt och mycket förlegad. Det handlar inte längre om ondsinta företag och en utarmad arbetarklass.

Dagens samhälle ser helt annorlunda ut och utifrån det så måste vi våga släppa gamla låsningar och se på arbetsmarknaden med nya ögon. Det är den enda vägen framåt för att möta den problematik som dagens löntagare står inför.

Båda parterna måste ge och ta

Småföretagen är ryggraden i svenskt näringsliv. Det är hos småföretagen som majoriteten av de nya jobben skapas. Ju fler arbetstillfällen som skapas, desto bättre blir det för löntagarna. Löntagarnas intressen behöver inte gå stick i stäv med företagens intressen. Ibland måste båda parter både ge och ta, men vi är övertygade om att det finns en gemensam väg framåt.

För att ge förutsättningar för småföretagen att kunna skapa fler arbetstillfällen så måste man från politiskt håll uppnå ett gott företagsklimat. Det kan man göra på flera sätt. Sverigedemokraterna har många förslag inom området men de som beskrivs nedan målar en bild av vår kärna när det kommer till företagspolitik.

Inför ett bidrag

Sverigedemokraterna är det enda partiet som vågar släppa gamla konflikter och söka nya lösningar och det är därför vi kan titulera oss som Sveriges enda arbetarparti.

För att stimulera företagsamheten så vill vi införa ett starta eget-bidrag för yrkesverksamma. Vi är övertygade om att det finns många som i dag är i anställning och som har en företagsidé men som inte har ekonomin för att våga pröva denna. Genom att införa ett starta eget-bidrag för yrkesverksamma så skapar vi möjligheter för dessa potentiella småföretagare, vilket i förlängningen även blir gynnsamt för Sverige och löntagarna.

För att ytterligare underlätta småföretagens situation så vill vi göra det billigare att anställa. Vi vi vill också ta bort sjuklöneansvaret för att minska sårbarheten och öka konkurrenskraften.

Från två till fem undantag

Som ett led i att stärka de svenska småföretagen så vill vi även utöka undantagen i turordningsreglerna, från två till fem, för företag med upp till tio anställda. Våra kritiker ogillar denna punkt och anklagar oss för att vara arbetarfientliga. Det är ett påstående som ligger väldigt långt ifrån sanningen. Det är av yttersta vikt att småföretagen kan behålla nyckelkompetens även i tider då konjunkturen viker.

Det är så vi från politiskt håll stöttar och rustar både småföretagen och löntagare. Vi ser inget motsatsförhållande i detta. Vi måste ha starka småföretag och i tider av nerdragningar måste vi göra vad vi kan för att småföretagen ska ha möjlighet att överleva. Det är också så vi stöttar löntagarna eftersom det är deras arbetstillfällen vi värnar.

Vi vågar släppa gamla konflikter

Ett gott företagsklimat är en vinst för både löntagare och företag. En gång i tiden lämpade det sig att skräna på barrikaderna, men den tiden är förbi. Den som i dag vill äga huvudrollen som arbetarparti måste agera och resonera på ett helt annat sätt eftersom samhället ser annorlunda ut.

Sverigedemokraterna är det enda partiet som vågar släppa gamla konflikter och söka nya lösningar och det är därför vi kan titulera oss som Sveriges enda arbetarparti. Det är genom vår företagspolitik som vi bevisar det.

Nämnda personer

Magnus Persson

Riksdagsledamot (SD), ordförande arbetsmarknadsutskottet, arbetsmarknadspolitisk talesperson
Gymnasieutbildning

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget