Debatt

SD: Socialdemokraterna hycklar om Ryssland

DEBATT. Socialdemokraternas stöd för att låta Ryssland delta i Europarådets arbete igen är ett hyckleri. Den tidigare så fina retoriken från S riktad mot Rysslands aggression och omfattande brott mot internationell rätt betyder nu ingenting, skriver SD.

Foto: europarådet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Markus Wiechel (SD)
Utrikespolitisk talesperson och medlem av Europarådets parlamentariska församling
Alexander Christiansson (SD)
Medlem av Europarådets parlamentariska församling

 

Socialdemokraternas svek mot Ukraina och uppbackning av Ryssland i Europarådet har debatterats flitigt den senaste veckan.

Den enda förklaringen som ges av partiets företrädare baseras på tesen att ett icke-sanktionerat Ryssland skulle möjliggöra en dialog för ökade mänskliga rättigheter. En tes som faller platt bara man ser hur Ryssland agerat hittills och som dessutom totalsågats av bland annat den ryska oppositionspolitikern Gary Kasparov som i dag verkar i exil.

Ingen förbättring

När sanktionera med bred majoritet (145 mot 21) antogs 2014 stod det klart att de inte skulle hävas om inte Ryssland visade på ”betydande förbättringar”. Någon förbättring har inte skett överhuvudtaget, och hela sju resolutioner riktade mot Ryssland som har antagits av Församlingen de senaste åren har ignorerats av dess regering.

Ryssland har nu än en gång lyckats splittra Europa, inklusive den svenska delegationen som innan Socialdemokraternas historiska svek var enad.

Den ryska delegationen har dessutom vägrat delta i de samtal eller sammankomster som de haft en möjlighet att ingå i genom sin redan befintliga plats i Europarådets parlamentariska församling, även om de saknat rösträtt.

Kan tolkas som ett erkännande

Det var illa nog att Socialdemokraterna med sin enda närvarande ledamot röstade till förmån för Rysslands återinträde. Det skedde natten mot tisdagen den 25 juni. Reaktionerna, inte minst från ledamöter av de länder som drabbats av Rysslands aggressioner, var inte helt oväntat mycket kraftiga. Det var dock bara den första av två omröstningar som berörde Rysslands möjligheter i församlingen, varför förväntningarna till nästkommande omröstning var höga.

Nästkommande omröstning berörde eventuella begränsningar för Rysslands delegation. Vi var många som hoppades att Socialdemokraterna åtminstone skulle anse att Ryssland borde få svara för sina övertramp, men icke. Bara en dag efter den första omröstningen valde samtliga tre Socialdemokratiska företrädare att befästa det absurda ställningstagandet genom att rösta ja till den rapport som gjort att Ryssland slipper konsekvenserna för sina handlingar.

Ståndpunkten kan tolkas som ett erkännande av landets agerande i exempelvis Ukraina. De facto kan det också ses som att ett medlemsland mer eller mindre kan bryta mot Europarådets grundläggande fundament, även avseende väpnade invasioner av andra länder.

Wallströms (S) prioriteringar

När svängde egentligen Socialdemokraterna? Under Europarådets ministerkommittémöte när frågan diskuterades representerades Sverige av utrikesministerns statssekreterare och det var vid detta möte som regeringen officiellt svängde till Rysslands fördel.

Faktum är dock att flertalet Socialdemokrater bara någon vecka tidigare deklarerat sitt stöd till sin tidigare hållning. Vi räknar naturligtvis med att statssekreteraren och utrikesminister Margot Wallström (S) varit synkroniserade rörande det beslut som tagits men det är fortfarande oklart vad som kan ha varit viktigare för Margot Wallström att prioritera framför detta avgörande möte.

Hyckleriet är ett faktum

Ryssland har nu än en gång lyckats splittra Europa, inklusive den svenska delegationen som innan Socialdemokraternas historiska svek var enad. Den tidigare så fina retoriken från Sveriges största parti riktad mot Rysslands aggression och omfattande brott mot såväl internationell rätt som mot mänskliga fri- och rättigheter betydde därmed ingenting.

Socialdemokraternas hyckleri i frågan om Ryssland är ett faktum.

Nämnda personer

Alexander Christiansson

Riksdagsledamot (SD), talesperson i småföretagarfrågor

Markus Wiechel

Riksdagsledamot (SD)
Studier i statsvetenskap och vid socionomprogrammet (Linköpings uni.)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget