SD: Regeringens ovilja bottnar i socialistiska tendenser och extrema MP

DEBATT. Vi har drivit en motsträvig regering framför oss, och tyvärr når vi inte hela vägen fram. Orsaken till regeringens ovilja att stävja en potentiell ekonomisk kollaps bottnar troligen i dess socialistiska tendenser som påhejas av det extrema Miljöpartiet, skriver Oscar Sjöstedt (SD).

Oscar Sjöstedt (SD)
Riksdagsledamot, finansutskottet och ekonomisk-politisk talesperson


Det råder inga tvivel om att coronapandemin utsatt vårt samhälle för enorma påfrestningar. Förutom de närmare 5 000 tragedier som skakar anhöriga och som fått Sverige att sticka ut i internationell statistik så har pandemin utsatt samhället för en enorm ekonomisk press.

En motsträvig regering 

Företag som gått i arv i generationer dukar under, anställda får veta att deras vardag omkullkastas när de ställs inför uppsägning och elektrikern, snickaren eller rörmokaren förvägras rätten till utdelning från sitt eget företag genom trubbiga regeringsbeslut.

Sverigedemokraterna har inom ramen för finansutskottets arbete verkat för alla dessa människor som fått utstå pandemins verkningar. Vi har genom utskottsinitiativ, interpellationsdebatter, frågestunder och andra påtryckningar drivit en motsträvig och saktfärdig regering framför oss. Tyvärr når vi inte hela vägen fram.

Kommentarer till beslut

  • Arbetsgivaravgiften: Vi propagerade tidigt för att helt slopa arbetsgivaravgiften för att underlätta för Sveriges företag. Regeringen förmådde enbart sänka avgiften marginellt under andra kvartalet – en sänkning som upphör och återgår till normal nivå den första juli. Trots att sänkningen är marginell erbjuder den en tillfällig respit för företagen varvid vi ser stora behov för att denna sänkning förlängs ytterligare två månader, det vill säga juli och augusti. Det skulle innebära en lättnad för hela näringslivet och i synnerhet den säsongsbetonade verksamheten som är beroende av sommarens inkomster.

  • ”Omställningsstöd”: Genom utskottsinitiativ i både näringsutskottet och finansutskottet har vi arbetat hårt för att företagen ska kunna kompenseras för sina intäktsbortfall i coronapandemins dyningar. Detta arbete satte vi igång redan i mars och vi kan konstatera att regeringen, som tillslut gick oppositionen till mötes, fortfarande inte förmått implementera förslaget – månader efter liknande lösningar blivit verklighet i våra närmsta grannländer. Utan omsvep kan vi konstatera att detta drivit hundratals företag i konkurs, företag som hade kunnat räddas om regeringen agerat lika snabbt som våra grannländer förmådde. Företag som hade kunnat räddas om man lyssnat på Sverigedemokraterna.

  • Permitteringsstöd: Gällande permitteringsstödet har även här regeringen agerat för långsamt och för knapphändigt. Medan den givit arbetsgivare möjlighet att permittera personal upp till 80 procent av arbetstiden är vi beredda att gå längre och erbjuda en permittering upp till 100 procent till ett fullt statligt kostnadsansvar. Vårt fokus ligger på en ersättningsnivå på 90 procent av lönen med en eventuell avtrappning vid 100 procents permittering.

"Extrema MP"

Orsaken till regeringens ovilja att stävja en potentiell ekonomisk kollaps bottnar troligen i dess socialistiska tendenser som påhejas av det extrema Miljöpartiet.

Den moderna marknadsekonomin som lyft miljarder människor ur misär och fattigdom är i regeringens ögon något som behöver bekämpas. Den tycks omedveten om att klimatets räddning ligger i innovation snarare än en återgång till medeltidens standard.

Ett starkt Sverige

Nu är det inte tid att snåla – gör vi det kommer notan att bli betydligt dyrare längre fram. Företagare, anställda och Sverige förtjänar bättre. De förtjänar en regering som inte bara räddar ekonomin undan kollaps, utan en regering som även i kristider har en förmåga att bygga Sverige starkt.

Forrige artikel Forskare: Damma av förslag – ändra utnämningssätt till kommunala bolag Forskare: Damma av förslag – ändra utnämningssätt till kommunala bolag Næste artikel Debatt: Skattereduktionen måste även gälla energieffektivisering Debatt: Skattereduktionen måste även gälla energieffektivisering
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.