Saco: Ta död på myterna om LAS

DEBATT. Elisabeth Svantessons (M) uttalande om lagen om anställningsskydd, LAS, visar att det är viktigt att öka kunskapen lagen, skriver Saco-ordförande Göran Arrius. Han vill ta död på sju myter om LAS.

Av: Göran Arrius
Ordförande i Saco
 
Moderaternas finansministerkandidat Elisabeth Svantesson har börjat peka ut viktiga reformer som en eventuell alliansregering planerar efter valet i höst. En av de saker hon nämner först är att hon menar att det behövs en förändring av lagen om anställningsskydd (LAS). Men de utgångspunkter hon har för hur LAS fungerar i dag stämmer inte riktigt med hur det ser ut i verkligheten.

Som företrädare för Sveriges akademiker menar jag att LAS är en väl fungerande lagstiftning som kompletterar trygghet för den anställde med flexibilitet för arbetsgivaren. Jag vill därför passa på tillfället att ta död på sju vanligt förekommande myter om LAS.

  • Myt 1. Det är bara anställningsår som räknas i LAS – sist in - först ut

Fel. LAS har tre principer: kompetens, anställningstid och ålder. I den faktiska tillämpningen av LAS har kompetens fått större och större betydelse, samtidigt som lång anställningstid inte är någon garanti för trygghet i arbetslivet.

  • Myt 2. LAS gör att företag tappar kompetenta medarbetare

Fel. Arbetsgivaren har stora möjligheter att definiera vilken kompetens som behövs på företaget. I Sverige samarbetar ofta fack och arbetsgivare med företagets bästa för ögonen. Arbetsgivaren kan också erbjuda ekonomisk ersättning till dem som frivilligt slutar och slipper då hamna i en turordningsförhandling.

  • Myt 3. LAS är en gammal och stelbent kvarleva från 80-talet

LAS kom till 1982, men det är en flexibel lag som har utvecklats i takt med att arbetsmarknaden har förändrats. Dessutom går det att skriva kollektivavtal som ersätter eller kompletterar LAS och anpassas till enskilda branscher och företag.

  • Myt 4. LAS ger inlåsningseffekter

Delvis fel. Det finns vissa inlåsningseffekter, men de kan till stor del bero på missuppfattningen om att antal anställningsår i sig ger trygghet.

  • Myt 5. Det är omöjligt att bli av med anställda som missköter sig

Fel. När något allvarligt misskött sig på jobbet gäller särskilda regler för uppsägning.

  • Myt 6. LAS gör att företag inte vågar anställa

Fel. Inom LAS finns ett antal möjligheter till vikariat, provanställning och allmän visstidsanställning i upp till två år. Småföretag får också alltid undanta två personer från turordningsreglerna.

  • Myt 7. Anställningsskyddet i Sverige är extremt starkt

Fel. Sanningen är att Sverige ligger ungefär på medel i OECD:s mätningar av länders anställningstrygghet. LAS är en väl fungerande lag, och det finns inga skäl att förändra den så att de anställda blir mindre trygga. Det är en flexibel lag som har utvecklats i takt med arbetsmarknaden.

Jag tycker att det är viktigt att politiska beslut ska fattas utifrån fakta, inte myter, och Elisabeth Svantessons uttalanden visar att det är viktigt att öka kunskapen om hur LAS verkligen fungerar i praktiken.

Forrige artikel Glöm inte järnvägen i framtidens digitalisering Glöm inte järnvägen i framtidens digitalisering Næste artikel Replik: Mindre riksdag – minskad representation Replik: Mindre riksdag – minskad representation
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!