Debatt

SABO: Bättre skattevillkor för hyresrätter

DEBATT.  En begränsning av ränteavdragen för företag skulle öka obalansen mellan hyresrätt och andra boendeformer, skriver Åsa Johansson (S), Carin Ramneskär (M), Helén Ohlsson (MP) och Anders Nordstrand, alla från SABO, i ett gemensamt upprop riktat mot finansministern.

Placeholder image
Åsa Johansson, Carin Ramneskär, Helén Ohlsson och Anders Nordstrand. Samtliga från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag)
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Åsa Johansson (S),
ordförande i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

Carin Ramneskär (M),
förste vice ordförande

Helén Ohlsson (MP),
andre vice ordförande

Anders Nordstrand,
vd SABO

76 procent av befolkningen uppfattar ordet ”allmännyttan” som mycket eller ganska positivt, enligt en ny undersökning från Sifo. Det ger oss optimism och inspiration – och en känsla av stort ansvar
och allvar inför den nationella bostadskonferens som arrangeras den 30 november.

150 politiker från hela landet och från olika partier samlas i Stockholm för att diskutera svensk bostadspolitik och allmännyttans roll. Konferensen arrangeras av bransch- och intresseorganisationen SABO som har 310 medlemsföretag. Med sitt allmännyttiga uppdrag bidrar företagen till bostadsförsörjning och social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet i kommunerna. Allmännyttan är med andra ord viktig, det är vi alla ense om. Men vi skulle kunna leva upp till förväntningarna och bidra ännu mer till samhället om skattevillkoren för hyresrätten förbättrades.

Hyresrätt 3 000 kronor dyrare 

Enligt en statlig utredning gör dagens skattesystem en nybyggd hyresrätt 3 000 kronor dyrare i månaden jämfört med nya bostadsrätter och egnahem. Därför vill vi se en skattereform som tar bort denna obalans och SABO har tillsammans med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tagit fram ett sådant förslag.

Den mest effektiva åtgärden vore att införa en låg moms på bostadshyror. Det skulle göra det möjligt för bostadsföretag att göra momsavdrag på bygg- och renoveringskostnader. En sådan åtgärd skulle
få fart på byggandet av bostäder till rimliga hyresnivåer, vilket vi fortfarande är i stort behov av i majoriteten av landets kommuner.

Ta bort fastighetsavgiften

Den andra delen i skattereformen är att ta bort fastighetsavgiften på hyresbostäder eftersom de idag är dubbelbeskattade. Den tredje är att införa ROT-avdrag även för hyresrätten och den fjärde är
skattefria underhållsfonder som gör det möjligt att avsätta pengar för framtida renoveringar. Det senare skulle säkra möjligheterna att renovera det som nu byggs och därmed ge bättre förutsättningar att i framtiden renovera till lägre hyreshöjningar så att fler har möjlighet att bo kvar.

Tvingas till hyreshöjningar

Tyvärr har nya problem tillkommit i år som riskerar att ytterligare öka skevheterna i skattesystemet. På finansdepartementets bord ligger nu förslag om att införa en generell begränsning av avdrag för
ränteutgifter i bolagssektorn. Om det går igenom minskar de skattemässiga avdragen för allmännyttan, och skattekostnaderna kommer öka rejält när vi tar nya lån för att bygga, renovera och
förvalta. I förlängningen kan vi behöva höja hyrorna kraftigt, vilket många av hyresgästerna har svårt att klara av.

Om förslagen går igenom skulle också bostadsföretagen fortsatt betala hela räntan plus 20 procent skatt på den del av räntan som inte får dras av. Det ska jämföras med villaägare som bara betalar 70
procent av räntekostnaderna.

En begränsning av ränteavdragen skulle med andra ord öka obalansen mellan hyresrätt, bostadsrätt och egnahem. Det är mycket oroande med tanke på de stora uppgifter som allmännyttan redan har
tagit på sig samt det arbete som vi vill bidra med framöver för att förbättra det svenska samhällsbygget.

Medskick till finansministern

Till vår bostadskonferens kommer även finansminister Magdalena Andersson, ett besök vi är glada över och ser fram emot. Vårt medskick till henne är: Ge oss rätt ekonomiska förutsättningar och vi
garanterar att allmännyttan kan leverera ännu mer till samhällsbygget. Sverige behöver det.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på debatt@altinget.se


Nämnda personer

Anders Nordstrand

Vd Sveriges allmännytta
Socialhögskolan Stockholm (1981-85)

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor