Debatt

Så kan Sverige bli världsledande inom biobaserade råvaror

För att lyckas etablera ett globalt nav inom biobaserade råvaror och kunna möta marknadens efterfrågan, krävs betydligt mer än marknadskrafter. Det kräver politiska beslut, skriver Mark Meier, vd BASF Nordic/Baltic.

Vi har goda förutsättningar att ta en ledande global position inom biobaserade råvaror, mycket tack vare att 70 procent av Sverige är täckt av skog och det finns enorma mängder skogstillväxt, skriver debattören.
Vi har goda förutsättningar att ta en ledande global position inom biobaserade råvaror, mycket tack vare att 70 procent av Sverige är täckt av skog och det finns enorma mängder skogstillväxt, skriver debattören.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

För att nå klimatmålen måste industrin bli koldioxidneutral. Regering och riksdag spelar en avgörande roll, både i att ställa krav och ge förutsättningar. Med rätt politiska beslut kan Sverige bli marknads- och teknologiledande på hållbart biobaserad råvaruproduktion i världen.

Sverige har ett försprång

Europas industri ökar takten i omställningen till nettonollutsläpp. Samtidigt har utbudet av biobaserade produkter redan i dag svårt att hålla jämna steg med den höga efterfrågan av förnybara material. En svår fråga och ett återkommande problem är om befintlig förnybar råvara ska bli drivmedel eller produktionsmedel eftersom drivmedelsbolagen och övriga industrin konkurrerar om samma begränsade mängd biobaserad råvara. Detta är en ännu mer relevant fråga ur ett 20-årsperspektiv. Att ha tillgång till alternativa energikällor, särskilt från avfall eller förnybara, biobaserade resurser är därför en absolut nödvändighet.

Sverige har historisk sett satsat på biobaserade råvaror, och har ett försprång på fem till tio år gentemot andra länder. Vi har goda förutsättningar att ta en ledande global position, mycket tack vare att 70 procent av Sverige är täckt av skog och det finns enorma mängder skogstillväxt. Lägg därtill att svensk skogsindustri ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling inom biobaserade råvaror. Sverige har ett unikt tillfälle, och rätt förutsättningar, att bygga upp en ny exportnäring som kan gynna landet under lång tid framöver.

Ta ledartröjan

För att lyckas etablera ett globalt nav inom biobaserade råvaror och kunna möta marknadens efterfrågan, krävs betydligt mer än marknadskrafter. Det kräver politiska beslut inom områden som råvaruintegration och allmänt en systematisk förenkling av de komplicerade godkännandeprocesserna (till exempel avfallsåtervinning) som utgör hinder för omställningen.

Sverige har ett unikt tillfälle, och rätt förutsättningar, att bygga upp en ny exportnäring som kan gynna landet under lång tid framöver.

Att Sverige sedan i juni har påbörjat en ny utredning för att ta fram en nationell strategi för bioekonomin är såklart mycket positivt, och vi hoppas att resultatet kommer bidra till att prioritera den nationella produktionen av biobaserade råvaror. Det är viktigt att den nya regeringen fortsätter att prioritera området för att marknaden ska få förutsättningar att våga investera. Vår förhoppning är att Sverige ska ta ledartröjan inom produktion, forskning och utveckling i det biobaserade området, och vi efterfrågar en högre ambition inom Sveriges klimat-, miljö- och skogspolitik. Det krävs investeringar för att kunna lyckas och ett tydligt politiskt engagemang på nationell nivå. Långsiktighet och förutsägbarhet är en förutsättning för att alla ska gå åt samma håll.

Klimatneutralitet är framtiden

Sedan 2021 är BASF:s mål att bli klimatneutrala till år 2050. Här är förnybara råvaror ett prioriterat område. Inom detta område har vi ännu inte nått lika långt som inom grön energi, men vi har förberett en del anpassningar i produktionen för att kunna ersätta befintliga råvaror med förnybara. När vi ställer om till fossilfri produktion hjälper vi även våra kunder att kunna uppnå klimatneutralitet. För att komma vidare behöver vi stora mängder biobaserad och återvunnen råvara.

Kemiindustrin spelar en viktig roll i den totala omställningen till en cirkulär ekonomi. I Sverige måste politiken öppna upp för att utvärdera alla lösningar som ger ökad tillgång av biobaserade råvaror. På så vis kan vi på BASF och Sverige arbeta mot samma mål och nå klimatmålen vilket bidrar till en hållbar framtid för kommande generationer.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00