Debatt

Så kan arbetsgivarna fånga framtidens talanger

För att attrahera och behålla morgondagens arbetskraft är det dags för arbetsgivare att börja lyssna på alla unga talanger där ute, skriver Peter Knutsson, vd Academic Work.

”Medarbetarnas känslor och humör påverkar företagsklimatet och därför är det en god idé att implementera anonyma medarbetarundersökningar för att mäta detta”.<br>
”Medarbetarnas känslor och humör påverkar företagsklimatet och därför är det en god idé att implementera anonyma medarbetarundersökningar för att mäta detta”.
Foto: TT/AP Photo/Michael Sohn
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det nya regeringsunderlaget har presenterat flera välkomna reformer för företagande. Bland annat att företag ska ges bättre möjlighet att attrahera och behålla nyckelkompetens samt att villkoren för små och medelstora företag att växa, anställa och attrahera kapital ska förbättras. Dessa förslag är bra, men för att attrahera och behålla nyckelkompetens behövs mer än bara politik – det krävs seriösa och omfattande insatser från näringslivet.

Utbrändhet på rekordnivåer

Vi på Academic Work presenterade nyligen vår undersökning Young Professional Attraction Index (YPAI) som årligen tar tempen hos en målgrupp som är väldigt tongivande för svensk arbetsmarknad, nämligen framtidens ledare. Undersökningen visar vad dagens unga talanger värderar hos en arbetsgivare, och med hjälp av insikterna från studien kan vi och andra företag bli bättre på att kunna attrahera, utveckla och behålla morgondagens arbetskraft. Vilket krävs för att få kompetensen som behövs för att fortsätta växa – och i längden skapa en hållbar svensk arbetsmarknad.

Studien visar att hela tre av fyra unga talanger har upplevt eller varit nära att uppleva utbrändhet, och den främsta orsaken till detta uppger de vara dåligt ledarskap.

Undersökningen visar bland annat att bra kollegor och arbetsmiljö, lön och förmåner samt karriär- och utvecklingsmöjligheter är allra viktigast vid valet av arbetsgivare. Men den avslöjar även att uppskattning är den huvudsakliga anledningen till att unga karriärister väljer att stanna hos en arbetsgivare i mer än fem år.

Tyvärr visar studien även att arbetsrelaterad utbrändhet bland unga talanger når rekordhöga nivåer i Sverige. Studien visar att hela tre av fyra unga talanger har upplevt eller varit nära att uppleva utbrändhet, och den främsta orsaken till detta uppger de vara dåligt ledarskap. Dåligt ledarskap är inte en politisk fråga, men den kan få effekt på både hela branscher och enskilda städers attraktionskraft när det gäller ny och välbehövlig arbetskraft.

Modernt ledarskap

Så – hur ska vi arbetsgivare agera för att gemensamt bidra till mer hållbara strömningar på arbetsmarknaden? Vi på Academic Work tror att lösningarna för att attrahera och behålla morgondagens talanger ligger i att vi arbetsgivare anstränger oss för att:

  • Skapa en flexibel arbetsmiljö.Genom att erbjuda flexibilitet i både placering och tider skapar vi en bättre balans mellan jobb och privatliv för medarbetarna. Företag som bortprioriterar detta riskerar att förlora bra kandidater.
  • Uppmuntra en öppen och ärlig kommunikation. Det gör att medarbetarna kommer att känna sig mer bekväma med att prata om stress, arbetsbelastning och utmattning. Men även genom att fråga vad medarbetarna värdesätter och behöver – för att på så sätt uppfylla deras behov och visa dem uppskattning.
  • Våga utmana det traditionella ledarskapet. Unga talanger ryggar för ledarskap byggt på kontroll och auktoritet. Genom att uppmuntra ett modernt ledarskap blir det lättare att knyta an till medarbetarna och skapa en hälsosam arbetsmiljö.
  • Sätt hållbara gränser. Det krävs för att medarbetarna ska må bra både fysiskt och psykiskt. Sätt strukturer och gränser som överensstämmer med företagets värderingar och som är anpassade efter varje team – då skapas en hälsosam kultur där varken arbetsgivare eller medarbetare behöver oroa sig över utbrändhet på arbetsplatsen.
  • Mät medarbetarengagemanget. Medarbetarnas känslor och humör påverkar företagsklimatet och därför är det en god idé att implementera anonyma medarbetarundersökningar för att mäta detta. Det är ett rättvist sätt att förstå vad man gör bra och vad som kan förbättras.

Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att få morgondagens talanger att hitta rätt, utvecklas, trivas – och stanna kvar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00