S-ledamöter: Väljarna vill se mer sakdebatt och mindre spekulation

SLUTREPLIK. Motivet till vår motion om opinionsmätningar handlar om en genuin vilja att värna de demokratiska spelreglerna, skriver fem riksdagsledamöter från Socialdemokraterna.

Johan Andersson 
Eva Lindh
Johan Löfstrand 
Mattias Ottosson
Erica Nådin 
Alla är riksdagsledamöter för Socialdemokraterna


Att vår riksdagsmotion om att se över möjligheten att reglera publiceringar av opinionsundersökningar i nära anslutning till offentliga val väcker känslor bland de aktörer som genomför opinionsmätningar är knappast förvånande.

Riskerar valrörelsens kärna

Toivo Sjörén, opinionschef Sifo, menar i sin replik att ”opinionsundersökningar görs för att lyfta fram alla åsikter i samhället, frågor som annars inte skulle komma upp till ytan, och för att ge alla en röst i debatten”.

En av våra poänger är just att opinionsmätningshetsen i slutspurten leder till det motsatta, att det stora fokuset på olika mätningar riskerar att tränga ut valrörelsens kärna, vilken politik de olika partierna går till val på.

Få är nog odelat positiva till att bevakningen av svenska valrörelser blir mer och mer spelorienterad. Inte sällan är det synpunkter vi får till oss när vi träffar väljare, att man vill se mer av sakdebatt och mindre av spekulation och metadebatt om det kommande valresultatet. Här spelar opinionsmätningarna bara en roll, men det är en viktig roll. 

Oförskämd tes

Åke Wissing, ordförande i Surveyföreningen, driver en närmaste oförskämd tes om att vårt förslag skulle vara en ”långsökt bortförklaring till det relativt låga valresultatet”.

Det känns kanske överflödigt att skriva, men motivet till vår motion handlar om en genuin vilja att värna de demokratiska spelreglerna. Vi föreslår inget färdigt populistiskt förslag, utan en översyn av möjligheten till reglering. Självklart är grunden att yttrande- och tryckfriheten försvaras. 

"Fundera ett extra varv"

Karin Nelsson, partner Inizio och ordförande SMIF, skriver att ”Det är viktigt att påpeka att undersökningar alltid är förknippade med osäkerhet och att medier bör vara försiktiga att dra för långtgående slutsatser baserade på små förändringar i en enskild mätning. Det är en bra tumregel att försöka se till den långsiktiga trenden och sätta resultatet i ett sammanhang.”

Vi anser oss ha god grund för att säga att det är långtifrån hur valrörelsen 2018 såg ut gällande publiceringen av opinionsundersökningar.

Det kan därför vara värt att fundera ett extra varv över de frågeställningar som vår motion grundar sig på. 

Forrige artikel "Satsa storskaligt på elektrifiering" Næste artikel SD: SD: "Earth Hour – lika tom symbolhandling som svensk klimatpolitik"