S föreslår landsbygdsmiljarder 

VALLÖFTE. Socialdemokraterna vill ge generella statsbidrag till landsbygdskommuner med liten befolkning. Hälften av kakan delas lika mellan de 179 kommuner som berörs. Den andra hälften baseras på folkmängd. 

Socialdemokraterna vill underlätta för människor som bor i landsbygd och glesbygd. Därför presenterade statsminister Stefan Löfven och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i dag ett nytt vallöfte om 2 miljarder till svenska landsbygdskommuner (enligt Tillväxtverkets och Jordbruksverkets definition) med en befolkning under 30 000 invånare.  

En sådan liten befolkning har dock i dagsläget mer än hälften av kommunerna. När de två landsbygdsmiljarderna har fördelats kommer kommunerna att få mellan 6,6 och 18,5 miljoner årligen.  

– Det här är en del i att sluta klyftorna mellan stad och land, säger Sven-Erik Bucht. 

Kommunerna får göra vad de vill 

Statsbidraget är generellt. Det är alltså upp till kommunerna själva att avgöra vad pengarna ska användas till.  

– Det kan vara att förstärka äldrevården. Det kan handla om skolor eller infrastruktur. Det är därför det är viktigt för oss att lämna det öppet för det vet kommunerna bäst själv vad de behöver använda pengarna till, säger Stefan Löfven.  

Det ligger också i linje med det Sveriges kommuner och landsting (SKL) har efterfrågat. Så sent som i veckan, i en debattartikel på Altinget, kritiserade SKL partierna för att i allt för stor utsträckning föreslå riktade statsbidrag istället för generella.  

“Med generella, värdesäkrade statsbidrag kan kommuner och landsting utforma och prioritera sin verksamhet inom ramen för lagarna och den kommunala självstyrelsen och därmed få ut mesta möjliga för skattepengarna utifrån de lokala förutsättningarna”, skrev Lena Micko (S), ordförande SKL och Anders Knape (M), vice ordförande SKL. 

Läs också: SKL: Riktade statsbidrag sätter käppar i hjulen för förnyelse 

Fördelas lika – och olika 

Den ena miljarden kommer att fördelas lika mellan de 179 kommuner som berörs av förslaget. Den andra delen ska baseras på befolkningsmängden.  

Socialdemokraterna menar att förslaget kommer att göra stor skillnad för de riktigt små kommunerna i landet. Som ett exempel tar landsbygdsministern upp Dorotea kommun, som endast har 2650 invånare. Det är samtidigt den kommun i Sverige som har högst kommunalskatt, 7 skattekronor högre än Täby kommun som har lägst.  

De nya landsbygdsmiljarderna tillsammans med välfärdsmiljarderna som Socialdemokraterna tidigare har presenterar gör att Dorotea får 6,7 miljoner årligen. Det motsvarar cirka 2 skattekronor och effekten i kommunkassan blir alltså den samma som vid en skattehöjning på 2 procentenheter.

Läs också: Gör din egen budget med Altingets valkompass

Forrige artikel En hoppfull Sjöberg vill minska budgeten med 100 miljarder En hoppfull Sjöberg vill minska budgeten med 100 miljarder Næste artikel Riksdagskandidater: Kungen får för mycket pengar Riksdagskandidater: Kungen får för mycket pengar