Replik: Ovärdigt att höja fribeloppsgränsen

REPLIK. Det är ovärdigt för kunskapsnationen Sverige att höja fribeloppsgränsen för studenter. Arbete ska inte konkurrera ut studierna, istället behöver vi fler studenter som tar examen, skriver Elisabet Knutsson (MP). 

Av: Elisabet Knutsson (MP)
Utbildningspolitisk talesperson

Moderaternas missnöje med fribeloppets tak handlar inte om genuin omtanke om studenternas välmående eller ekonomi. Om det nu vore så, varför försökte alliansregeringen sänka studiebidraget under förra mandatperioden? Massiva protester tvingade lyckligtvis Reinfeldts regering att backa och skicka förslaget i pappersstrimlaren.

Ett folkhälsoproblem

Självklart är det en enorm vinst för varje individ att komma ut i arbetslivet inom sitt utbildningsområde, men var sak har sin tid. Studietakten och prestationskraven är höga i samhället och allt fler studenter drabbas av utmattningsdepressioner. Stressen bland unga är inte bara ett folkhälsoproblem som påverkar deras välbefinnande, utan det påverkar även studieresultaten negativt.

Ska fokusera på studierna

Heltidsstudier är precis vad det låter - en heltidssysselsättning, och det är viktigt att studenterna får ro att helhjärtat kunna fokusera på sina studier. Därför höjer den rödgröna regeringen studiebidraget för gymnasieelever med 200 kronor per månad och bidragsdelen i studiemedlen med cirka 300 kronor per månad för en heltidsstuderande. 

Genomströmningen behöver öka

Det som den svenska arbetsmarknaden behöver är välutbildad personal med rätt kvalifikationer. Många branscher skriker efter arbetskraft och tvingas vända sig utomlands för att kunna rekrytera kompetens. Genomströmningen på universiteten behöver alltså öka, inte minska, framför allt i utbildningarna till bristyrken.

Det är ovärdigt för Sverige

Med dagens fribeloppsgräns – taket för hur mycket en student får arbeta och samtidigt erhålla studiemedel – som ligger på 170 000 kronor, kan studenterna arbeta extra. Självklart är kontakter i relevant bransch positivt, då det ökar möjligheten till framtida anställning inom utbildningsområdet. Men att fokusera för mycket på arbete, vare sig det ger relevant erfarenhet eller ej, konkurrerar med tiden till studierna. Det i förlängningen riskerar att försvåra för studenterna att klara av studierna, fullfölja sin examen och komma ut i arbetslivet. Det om något, är ovärdigt en kunskapsnation som Sverige.

Forrige artikel "De flesta som brukar naturen vill inte tvingas in i er enfald" Næste artikel "Ettåriga satsningar löser inte den psykiska ohälsan"