Professor Olle Lundberg blir ordförande för kommissionen för jämlik hälsa

Regeringen beslutar att Olle Lundberg ska leda arbetet med att ta fram förslag som bidrar till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

Ola Hjalmarsson

Olle Lundberg är professor i Health Equity Studies vid Centre for Health Equity Studies vid Stockholms universitet. Han har forskat kring frågor som rör välfärd och ojämlikhet i hälsa i 25 år och har bland annat medverkat i en Europeisk review för WHO ledd av professor Michael Marmot.

Nämnda personer

Olle Lundberg

Professor i Health Equity Studies, föreståndare för Center for Health Equity Studies vid Stockholms universitet
Fil.dr i sociologi (Stockholms uni. 1990)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00