"Problemen och konflikterna kommer öka"

DEBATT. Moderaternas och Kristdemokraternas budget innebär ett kraftigt minskad anslag för skydd av skog och ett stopp för den nationella skogsinventeringen. Problemen flyttas nu istället till oss skogsägare, skriver skogsbrukaren Leif Öster.

Av: Leif Öster
privat skogsbrukare

Mäktiga intressen har länge lobbat för att stoppa inventeringen av värdefulla skogar. De jublar nog över M+KD-budgetens stopp av inventeringen och kraftigt minskad budget för skydd av skog. Problemen flyttas nu till oss skogsägare.

Konflikterna kommer öka

För den skyddsvärda skogen finns ju kvar. Nu utan inventering och utan budget för skydd. Samtliga riksdagspartier säger samtidigt att våra sista skyddsvärda skogar ska bevaras. De antas vara bara cirka två procent av landets skogar. Problemet är att i dag vet ingen var de sista skyddsvärda skogarna finns. Enligt Miljöbalken ska vi skogsägare ha den kunskapen och samråda inför åtgärd. Men det är ytterst få som själva kan bedöma om man har rödlistade arter och andra skyddsskäl i sina skogar. Problemen och konflikterna kommer nu öka.

Viktigt kunskapsunderlag

Tanken med de nu stoppade inventeringarna var just att ge både oss skogsägare och virkesköpare kunskapsunderlag för att kunna planera i lugn och ro. Nu kommer istället seriösa inspektorer och virkesköpare hitta de där skogarna strax innan avverkningar och då vägra köpa virket med hänvisning till sina egna regelverk. De privata certifieringssystemen säger nämligen att virke från skyddsvärda skogar inte ska köpas in. Detta gäller oavsett vad de kallas eller om budget finns för formella skydd.

Nästan alla avverkningar initieras av att pengarna behövs till annat som investeringar, arvskiften och liknade. Ju senare ett köpstopp kommer desto värre är det. Nu kommer skogsägarna att få ta smällen kanske dagar innan pengarna skulle ha betalats ut. Jag har själv varit med om detta och vet hur det känns. I mitt fall valde dock myndigheterna att inrätta ett formellt skydd.

Men eftersom M+KD-budgeten också minskar miljöbudgeten med 2 miljarder kronor kommer möjligheten till formellt skydd att minska dramatiskt. Kötiderna för att få sina pengar kommer att öka. Allra hårdast drabbas de skogsägare som har stora arealer skog med höga naturvärden eftersom de fram till nu har haft en ”gräddfil” vad gäller finansiering.

Virkesköpare vill ha virke

Att virkesköparna inte ställer upp på olika riksdagsbeslut om att våra värdefulla skogar ska skyddas kan man begripa. De vill ju ha mycket virke till lägsta pris. Fler avsättningar och reservat skapar brist på virke och driver upp priset till glädje för skogsägare. Merparten av landets skogsägare är därför också positiva till att deras skogar skyddas. Principen är att om staten istället vill skydda skogen så får skogsägaren 125 procent av värdet i kompensation. I dag är majoriteten av markägarna är nöjda med myndigheternas information, agerande samt med den ekonomiska ersättningen vid inrättandet av formellt skydd på deras fastighet. Om det nu finns pengar vill säga.

Forrige artikel "Inrätta en haverikommission för misslyckade IT-projekt" Næste artikel De hetaste vårddebatterna 2018 De hetaste vårddebatterna 2018
 • Rapportera

  Dag Lindgren

  Många tycker det finns mer skyddsvärd skog

  " Samtliga riksdagspartier säger samtidigt att våra sista skyddsvärda skogar ska bevaras. De antas vara bara cirka två procent av landets skogar. Problemet är att i dag vet ingen var de sista skyddsvärda skogarna finns. "
  Huvudproblemet är kanske att det är olika uppfattning om hur mycket ytterligare skyddsvärd skog som bör bevaras. Två procent ytterligare verkar överkomligt. Hälften ligger i certifierade skogar som bevaras. Av den andra hälften kan man nog få hälften av markägarna att frivilligt medverka till att bevara hälften. Man vet kanske inte var de finns men får oftast veta det i samband med avverkningsplanering/anmälan. Att en minoritet av de två procenten stryker med tycker jag inte är allvarligt och motiverar knappast skärpta åtgärder.
  Men rör sig kraven om mer än två procent ytterligare, som säkert många krafter tycker (tänk bara på bristen på western taiga) blir det knepigare och kommer att stöta på långt mer motstånd och konflikter, särskilt om medel för ersättning är otillräckliga och fördelas som markägarna tycker är orättvist.

"55 000 hektar värdefull skog avverkades"

DEBATT. Hur kunde 55 000 hektar skyddsvärda skogar i nordvästra Sverige avverkas? Svaret är att det saknas kunskap bland skogsägare, skogsbolag, skogsägarföreningar och på Skogsstyrelsen, skriver Leif Öster och uppmanar regeringen att återuppta inventeringen av våra skyddsvärda skogar.