Debatt

Ohållbart att småhus värms upp med el

Riksdagen bör gå in och ge kraftiga ekonomiska lättnader för de hushåll som i dag använder el som uppvärmningsform för att konvertera till andra typer av uppvärmning, skriver Jasenko Omanovic, tidigare riksdagsledamot (S).

”Vårt beroende av el för uppvärmning av bostäder är oacceptabelt stort.”
”Vårt beroende av el för uppvärmning av bostäder är oacceptabelt stort.”Foto: Fredrik Sandberg/TT
Jasenko Omanovic
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

2020 var Ryssland den största leverantören av energi till EU. Över hälften av fasta fossila bränslen och 43 procent av all naturgas som förbrukades importerades från Putinriket. Kriget mot Ukraina har skapat extrema problem med energiförsörjningen och elmarknaden i Europa, och ser man på krigets utveckling lär den krisen inte vara över ens nästa vinter. En stabilisering av marknaden kan dröja mycket längre än så.

Få bort direktverkande el

Vårt beroende av el för uppvärmning av bostäder är oacceptabelt stort. 2021 låg den totala energianvändningen för uppvärmning av och varmvatten till enbart småhus på 31,7 TWh enligt Energimyndigheten. Den i särklass största energikällan var el, 16 TWh.

Själv skrev jag tillsammans med andra riksdagsledamöter en motion i riksdagen redan 2011 där vi ville att riksdagen skulle anta en målsättning om att få bort direktverkande el som uppvärmningsform senast 2020. Vad ville vi uppnå med detta?

Vårt beroende av eluppvärmning har inte minskat sedan motionen lades. Uppvärmningen av småhus i Sverige med el motsvarade 14,4 TWh 2009 och i fjol 16 TWh, en ökning som är procentuellt dubbelt så stor i förhållande till antal nya småhus. Detta måste motverkas om vi vill kunna påverka elpriset. Nästan alla av dessa 16 TWh används under vinterhalvåret när elbehovet är som störst.

Stimulera energieffektivisering

För att sätta förbrukningen i proportion till andra viktiga funktioner i samhället kan man jämföra med hur mycket el vi i Sverige använder för att driva järnvägen. Alla person- och godstransporter på våra järnvägar, samt driften av hela järnvägsnätet, förbrukade under 2021 2,6 TWh el. Det är dessutom en förbrukning som är någorlunda jämnt fördelat över hela året. Hela sex års järnvägstransporter motsvarar EN vinters uppvärmning av småhus i Sverige.

Att minska vårt beroende av el för uppvärmningen är en effektiv åtgärd som våra politiker kan åstadkomma.

Att minska vårt beroende av el för uppvärmningen är en effektiv åtgärd som våra politiker kan åstadkomma. Lägg till det att vi har lågkonjunktur med stigande arbetslöshet. Då är det extra viktigt att politiken stimulerar investeringar på energieffektivisering eftersom detta kan leda till minskade elpriser och det i sig till minskad inflation.

Riksdagen bör gå in och ge kraftiga ekonomiska lättnader för de hushåll som i dag använder el som uppvärmningsform för att konvertera till andra typer av uppvärmning som till exempel fjärrvärme eller geoenergi. Detta går att göra ganska omgående.

”Inte den mest lysande investeringen”

För tio år sedan var nästan alla partier positivt inställda till den ovan nämnda motionen, men det fanns inga starka incitament för att göra omställningen. Elpriserna utgjorde inte alls den mardröm för hushållen som de gör i dag. Att få ner elförbrukningen stod inte i fokus. Direktverkande golvvärme var det självklara valet vid ombyggnad av kök, hall eller badrum – och man fick till på köpet ROT-avdrag för att göra det. Kanske inte den mest lysande investeringen från statens sida sett till energiomställningen.

Energifrågan är komplex och går inte att lösa med en enda fråga, åtgärd eller energikälla. Det krävs många pusselbitar. Ett minskat beroende av el för uppvärmningen av bostäder, lokaler och för servicesektorn är en sådan pusselbit. I alla fall något som politiken kan och genast bör ta tag i och som dessutom kommer att ge kraftfulla resultat redan nästkommande vinter. För hur länge kommer staten kunna lägga tiotals miljarder årligen för att kompensera hushållen för nya, höga elräkningar?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00