Nytt råd ska ska få snurr på digitaliseringen

TEKNIK. Den som ligger först har stora fördelar, menar Peter Eriksson som vill att Sverige återtar ledartröjan. Ett verktyg blir ett råd som ska sätta fart på digitaliseringen i samhället.

– Vi är bra, men det finns områden där vi kan bli bättre, sade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) på en pressträff där han presenterade regeringens nya digitaliseringsråd med representanter från akademin, näringslivet, facken och offentlig sektor.

Tidigare låg Sverige i den absoluta toppen när det gäller digitalisering. Men de senaste tio åren har andra länder hunnit ikapp och i vissa fall kommit förbi. Peter Eriksson vill ändra på det.

– Den som är steget före har stora fördelar.

Regeringen ska senare i vår presentera en ny digitaliseringsstrategi. Men ministern är orolig att det kan bli svårt att genomföra strategin i handling.

– För att den ska kunna genomföras på ett bra sätt krävs det ett bra tryck gentemot myndigheter, kommuner och Regeringskansliet, sade han och påtalade att det finns motkrafter mot förändring.

Blåslampa 

I detta sammanhang hoppas Eriksson att rådet ska bli ett bra verktyg. Han kommer själv att vara ordförande och han hoppas att rådet blir en blåslampa på resten av den offentliga makten i Sverige så att det blir bättre fart på digitaliseringen.

– Trycket ska skapas genom att vi tar fram rapporter och pratar med statsråd, statssekreterare och folk på myndigheter och att vi kräver svar, sade Eriksson.

Rådet kommer att ha ett kansli som inrättas inom Post- och Telestyrelsen. Budgeten för kansliet är på 7 miljoner kronor om året.

En uppgift för rådet är att ta vidare den kunskap som togs fram av Digitaliseringskommissionen som lades ned förra året. Bryggan mellan kommissionen och rådet blir Jan Gulliksen, professor på KTH. Han var ordförande i kommissionen och är en av ledamöterna i det nyinrättade rådet.

– Vi har producerat mycket material i kommissionen. Vi ska inte göra om allt vi redan har gjort, säger Jan Gulliksen till Altinget.

Alla nivåer

Han anser att om Sverige ska återta ledartröjan måste det finnas incitament att driva ett systematiskt arbeta på alla nivåer i samhället.

– Vi måste bygga mer systematiskt för att bli bäst i världen på digitalisering. Vi har jobbat för att alla ska förstå vilket ansvar det är att driva digitalisering. Det ansvaret ligger på företagsledningar, kommunledningar, rektorer, och många fler.

På politisk nivå handlar det om att det ska finnas en infrastruktur för att det ska kunna gå att genomföra en effektiv och relevant digitalisering, enligt Gulliksen.

En annan ledamot i rådet är Åsa Zetterberg, sektionschef på SKL på avdelningen för digitalisering. Hon ser stora möjligheter att förbättra välfärden genom digitalisering.

– Min uppgift, och det jag brinner för, är att vässa välfärden i stödet för digitalisering. Där ser jag en enorm potential och stora möjligheter, säger hon till Altinget.

Folket vill ha mer 

Hon refererar till en undersökning om medborgarnas syn på digitalisering i den offentliga sektorn.  

– Åtta av tio tycker att den offentliga sektorn inte är på den nivån som man förväntar sig, säger hon

Martin Linder, ordförande i Unionen, ska bidra med arbetsmarknadsperspektivet i rådet.

– Jag tycker att arbetsmarknaden och arbetslivet påverkas mycket av digitalisering, säger han till Altinget.

Linder nämner de två viktigaste faktorerna.

– En bit är automatisering, vilka jobb tillkommer och vilka kommer att förändras. Den andra biten handlar om att när vi lär oss hantera tekniken så dyker det upp nya sätt att förmedla tjänster och olika erbjudanden från ett företag.

Delningsekonomin ett exempel

Han pekar på delningsekonomins intåg. Tidigare startade man ett företag och anställe personal och sedan hittade man kunder.

– Nu ser vi att digitala plattformar kan knyta ihop kontakten mellan de som vill utföra något och de som vill ha något utfört utan att behöva bilda det traditionella företaget.

Peter Eriksson är noga med att det nya rådet har en mer praktisk inriktning än vad kommissionen hade.  

– Kommissionen var en utredning. Man tog fram tunga rapporter. Det här är en grupp som arbetar för att digitaliseringsstrategin ska genomföras. Det här är en mycket mer praktisk inriktning, säger bostads- och digitaliseringsministern till Altinget.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har också talat mycket om digitalisering i den offentliga sektorn.

Hur ser ansvarsfördelningen ut?

– Jag har ett övergripande digitaliseringsansvar. Att genomföra digitalisering i offentlig sektor och speciellt i den statliga sektorn ligger på Shekarabi, säger Peter Eriksson. 

Forrige artikel Expertråd till apotekskunderna ska bygga förtroendet Expertråd till apotekskunderna ska bygga förtroendet Næste artikel Milton: Milton: "Parterna har stort ansvar"
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!