Debatt

MSC: Agera mot skadliga subventioner som driver överfiske

DEBATT. Subventioner till fiskesektorn bidrar till överfiske och inkomstförluster för kustsamhällen. Nu är det dags att agera, skriver Linnéa Engström, Marine Stewardship Council (MSC).

"Alla subventioner är inte nödvändigtvis dåliga för haven. Statligt stöd kan gå till att inrätta marina skyddade områden, investera i bättre förvaltning eller stötta hållbart fiske."
"Alla subventioner är inte nödvändigtvis dåliga för haven. Statligt stöd kan gå till att inrätta marina skyddade områden, investera i bättre förvaltning eller stötta hållbart fiske." Foto: Susanne Lindholm/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Linnéa Engström
Programdirektör, Marine Stewardship Council (MSC), Skandinavien och Östersjöregionen


Varje år strömmar mer än 22 miljarder dollar i skadliga subventioner till fiskesektorn. Subventionerna bidrar till överfiske och inkomstförluster för kustsamhällen. De har dessutom kopplats till olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. För nästan två decennier sedan inledde Världshandelsorganisationen (WTO) förhandlingar om fiskesubventioner vid ministerkonferensen i Doha 2001. Sedan dess har överfisket ökat, delvis på grund av de skadliga subventionerna.

Ta bort skadliga subventioner

År 2015 antogs FN:s globala mål för hållbar utveckling av 193 nationer och WTO fick uppdraget att genomföra mål 14.6. Målet handlar om att man senast 2020 ska förbjuda subventioner som bidrar till överfiske och överkapacitet samt olagligt, oreglerat och orapporterat fiske.

Skadliga fiskesubventioner är de stöd som driver överkapacitet och leder till överfiske. Några exempel på skadliga fiskesubventioner är subventioner som går till båtbyggnad och resulterar i större flottor, eller bränslesubventioner som gör det möjligt för fartyg att fiska ännu längre ut från kusten till väldigt låga kostnader.

Att avsluta skadliga subventioner kommer att gynna haven, samhällen och konsumenter, samtidigt som det frigör välbehövlig finansiering för att stödja hållbart fiske.

Linnéa Engström , Program direktör, MSC

Alla subventioner är inte nödvändigtvis dåliga för haven. Statligt stöd kan gå till att inrätta marina skyddade områden, investera i bättre förvaltning eller stötta hållbart fiske. Sådana åtgärder kan gynna haven, samtidigt som det gynnar de kustsamhällen som är beroende av fiske. Det viktiga är att subventioner inte går till åtgärder som går på tvärs mot målen för hållbar utveckling.

Vad som oroar mest

Kina, Europeiska unionen, Sydkorea, Japan och USA står tillsammans för mer än hälften av världens subventioner. Men hur stor andel av subventionerna som är skadliga varierar. Kinas stöd till kapacitetsuppbyggnad av fiskeflottan oroar mest.

Följ Danmarks exempel

Linnéa Engström.
Linnéa Engström. Foto:

Snart är 2020 slut. Vi på MSC ansluter oss till havsambassadör Peter Thomsons och en mängd andra havsorganisationers uppmaning: WTO-delegaterna bör fullgöra sitt mandat att stoppa subventioner som förstör våra hav och utarmar marina resurser.

Även den svenska regeringen skulle kunna göra en insats för haven. Varför inte följa det danska exemplet? I Danmark har man fattat beslut om att inkludera fiskenäringen i det nationella målet att minska sina koldioxidutsläpp med 70 procent till år 2030.

Stöd hållbart fiske i stället

Mänskligheten står vid en vägval och det krävs ambitiösa åtgärder nu. I ljuset av den globala pandemin måste fler ansträngningar göras för att leverera på FN:s hållbarhetsmål. Att avsluta skadliga subventioner kommer att gynna haven, samhällen och konsumenter, samtidigt som det frigör välbehövlig finansiering för att stödja hållbart fiske.

Vi hoppas att WTO och den svenska regeringen utnyttjar den enorma möjlighet att investera i vår gemensamma framtid som ligger framför dem.

Nämnda personer

Linnéa Engström

Programdirektör på Marine Stewardship Council för Östersjöområdet och Skandinavien, tidigare europaparlamentariker (MP)
Fil.kand i statsvetenskap (Uppsala uni. 2007), fil.mag i statsvetenskap (Försvarshögskolan, 2013)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget