MP: Kärnkraften får allt svårare att konkurrera

REPLIK. I framtiden kommer elproduktionen domineras av förnybar energi, det är en utveckling SD aldrig kommer kunna stoppa, skriver Miljöpartiets Lorentz Tovatt. 

Lorentz Tovatt (MP)
Energipolitisk talesperson 


SD:s bakåtsträvande kärnkraftsvurm har redan mött sin överman – verkligheten. På inget sätt kan kärnkraft i dag konkurrera med förnybar elproduktion. Den är billigare, mer hållbar och går snabbare att bygga ut.

Det viktigaste inslaget i Sverigedemokraternas energipolitik verkar vara att förhindra en positiv framtidsutveckling. Den stora trenden globalt och i Sverige är att sol och vindkraft byggs ut i en sådan takt att det kommer att prägla hela elproduktionen inom några decennier. Det beror på att den drastiskt fallit i pris de senaste åren och numera ofta är flera gånger billigare än kärnkraft.

SD ignorerar utvecklingen

Senast häromdagen konstaterade energikonsulten Mycle Schneider i rapporten World nuclear industry status report att "Behovet att stabilisera klimatet är akut, kärnkraften är trög. Det finns inga tekniska eller operativa behov som förnybara alternativ inte kan tillgodose på bättre, billigare och på ett snabbare sätt" och att “Vind- och solkraften genererar redan mer elektricitet än kärnreaktorer i tillväxtländer som Kina och Indien.”

Denna spektakulära utveckling av elmarknaden vill SD ignorera eller motverka.

God prognos

Här i Sverige har det gått snabbt de senaste åren, och kommer gå ännu snabbare framöver. SD ”glömmer” att redovisa Energimyndighetens senaste prognos över elproduktionen år 2022 jämfört med 2018:

  • Vindkraften mer än fördubblas från 17 till 37 TWh, medan solkraften fyrdubblas till cirka 1,3 TWh.
  • Trots att elproduktionen från kärnkraft minskar med 13 TWh (när Ringhals 1 och 2 av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl tas ur drift) förväntas elexporten öka från 17 till rekordhöga 29 TWh.

Finländskt fiasko 

Det går åt motsatt håll för kärnkraften. SD är noga med att inte nämna exempel på ny kärnkraft de senaste 20–30 åren i Europa. Det är förståeligt då hela deras argumentation hade fallit sönder. Ny kärnkraft har nämligen visat sig vara ett fiasko av närmast monumentala mått.

I Finland började man bygga en ny reaktor i Olkiluoto år 2005. Den står fortfarande inte klar för att tas i drift, och förväntas bli mer än 12 år försenad. Reaktorn blir mer än tre gånger så dyr som planerat. Kostnaden, 9 miljarder euro, innebär att Olkiluoto är den näst dyraste byggnaden i världshistorien.

Kraftbolag drar sig ur 

Det senaste sorgebarnet är den planerade kärnkraften i Storbritannien. Trots massiva statliga subventioner och en politisk vilja att bygga nytt är bara en av sex planerade nya reaktorer under konstruktion. Kraftbolagen börjar nu dra sig ur de affärer som gäller för att bygga reaktorerna eftersom de helt enkelt inte är tillräckligt lönsamma.

Det förnybara vinner

Det är allvarligt att debatten inte får handla om det som verkligen är viktigt. En rejäl utmaning är nämligen att underhålla och bygga ut elnätet och att anpassa elmarknaden till att elproduktionen framöver kommer att domineras av vindkraft och sol, en utveckling som SD aldrig kommer kunna stoppa.

Den generella trenden är att kärnkraften får svårare att konkurrera och att det förnybara vinner fler och fler marknadsandelar. Det är en utveckling att välkomna, inte att motarbeta.

Forrige artikel KD: Samverkan krävs för att lösa den psykiska ohälsan KD: Samverkan krävs för att lösa den psykiska ohälsan Næste artikel Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist
Nej, politiker är inte osentimentala schackdatorer

Nej, politiker är inte osentimentala schackdatorer

ANALYS. Hade Centerpartiet varit verkligt osentimentalt i fallet Fredrick Federley hade han förmodligen kapats redan i förra veckan. Det som sker nu illustrerar snarare att det inom partier finns både sentimentalitet och vänskap, inte bara kallhamrad strategi.

Överblick: Liberal SCB-mardröm och landshövding slutar

Överblick: Liberal SCB-mardröm och landshövding slutar

ÖVERBLICK. Liberalerna får sitt lägsta stöd någonsin i SCB:s partisympatiundersökning. Fredrick Federley (C) har inte partiledningens förtroende. Stefan Löfven (S) menar att det är regionerna som bär ansvaret för att äldre inte fått coronavård och landshövdingen i Norrbotten slutar.

L-toppen som hoppat av riksdagen fyra gånger

L-toppen som hoppat av riksdagen fyra gånger

INTERVJU. Medan Liberalerna på riksnivå ligger under riksdagsspärren i mätning efter mätning så styr Torkild Strandberg (L) Landskrona med ett stöd på över 30 procent. Han har också blivit invald i riksdagen fem gånger, men fyra gånger har han hoppat av.