"Migrationsverket bör införa snabbspår"

DEBATT. Regeringen har misslyckats med att effektivisera Migrationsverket. Ärenden måste hanteras snabbare för att i första hand barn under 18 år ska prioriteras, skriver riksdagskandidaten Alexandra Anstrell (M) och oppositionsrådet Martina Mossberg (M).

Alexandra Anstrell (M), riksdagskandidat
Martina Mossberg (M), oppositionsråd Haninge

Sveriges nationaldag, midsommar med allt som hör till – nu har vi firat Sveriges egna dag och midsommar, kanske den mest svenska traditionen vi har? Dagar för fest men också reflektion om Sverige, svenskar och värderingar. Rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Fokus måste vara på barnen

En person kan idag komma till Sverige, söka asyl och berätta att man är under 18 fast denne inte är det. Personen blir placerad bland barn i både boende och skola och ändå egentligen är vuxen, över 18 år. Under extremt lång tid utreds ärendet av Migrationsverket och trots att det framkommer under utredningstiden att barnet inte är ett barn, utan över 18 år, får inget ärende snabbare hantering. Det kan också under handläggningstiden visa sig att en brottslig handling begåtts. Ärendet kan löpa på i månader, barnet, som inte är något barn, bor kvar och går i skolan med barn. Barnet, som inte är något barn, får straffrabatt istället för att få ett rättmätigt straff. Barnet, som inte är något barn, kan kosta flera tusen per dygn i placering, det belastar kommunernas socialtjänst som istället skulle kunna fokusera på just hjälpa utsatta BARN. Det här kostar tid, pengar och energi och det ger helt fel signaler. Vi vill att Migrationsverket inför snabbspår ut. Om det under tiden för asylutredning visar sig att det förekommer brottslig verksamhet eller att en ensamkommande inte är ett barn utan är över 18 år, då ska handläggning av ärendet prioriteras för snabbare handläggning som då också kan leda till en snabbare väg ut.

Förbannade med rätta

Här i Haninge och i hela Sverige där demokrati ska råda gäller friheten, lagarna och arbetslinjen alla, utan hänsyn till klan, klass eller kön. Inga undantag, ingen utanför, ingen bortglömd. Rättigheter, skyldigheter, möjligheter - Lika för alla. De möjligheter vårt samhälle erbjuder måste vara kopplade till tydliga krav. Det skapar positiva drivkrafter och bidrar till en hållbar utveckling. Men när det inte fungerar, blir vi arga och besvikna. Det är med rätta vi blir förbannade. Vi ser en socialtjänst med skenande kostnader, en integration som inte fungerar som den ska och ett samhälle där grupper ställs mot varandra.

Misslyckande

Regeringen har inte lyckats styra Migrationsverket till en effektivare organisation. Det är inte hållbart att asylutredningar ska ta så lång tid som det gjort för alla ensamkommande. Då måste man få hjälp att prioritera. Direktiven måste bli tydliga, handläggning av ärenden där personen har gjort sig skyldig till brott eller ljugit om sin ålder måste hanteras snabbare.

Forrige artikel "Energibranschen – var är kraften i jämställdhetsarbetet?" Næste artikel "M svarslösa om ett av partiets viktigaste klimatförslag"