Debatt

M: "Infeffektiva klimatåtgärder duger inte"

REPLIK.Vi har inte tid eller råd med dyr symbolpolitik på klimatområdet. Därför vill Moderaterna ta fram beräkningskonventioner för klimatnytta, skriver Maria Malmer-Stenergard (M) i en replik till Mikael Karlsson, KTH.

Maria Malmer-Stenergard (M) svarar Mikael Karlsson, KTH.
Maria Malmer-Stenergard (M) svarar Mikael Karlsson, KTH. Foto: Fredrik Wennerlund / Moderaterna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Maria Malmer Stenergard (M)
miljö- och klimatpolitisk talesperson

Klimathotet är en av vår tids största uppgifter att lösa. Jag och Moderaterna är rörande överens med Mikael Karlsson om att passivitet inte duger. Men precis som jordens resurser är begränsade är också våra ekonomiska resurser begränsade. Därför har vi inte tid eller råd med dyr symbolpolitik på klimatområdet. Därför kräver Moderaterna bättre beräkningar av klimatnytta.

Ineffektivitet duger inte

Sverige har världens kanske högsta klimatambitioner men en regering som satsar på åtgärder med begränsad eller tveksam klimatnytta. Det är inte bara något vi moderater påtalar. Konjunkturinstitutet har dömt ut sju av åtta klimatåtgärder i regeringens budget som ineffektiva. Det duger inte om man vill klimatet väl.

Vi moderater har länge i olika sammanhang efterfrågat beräkningar och bedömningar av satsningen på premier för elcyklar. Elcykelmarknaden har vuxit av egen kraft med 50 procent de senaste åren, helt utan subventioner. Trots det väljer regeringen att göra elcykelpremien till en av sina största klimatsatsningar under denna mandatperiod. Men hur vet vi att den dryga miljard (!) av skattebetalarnas pengar som de avsätter gör verklig klimatnytta? Hur vet vi exempelvis att elcykeln ersätter bilen – och inte den traditionella cykeln? Men svaren har uteblivit vilket är olyckligt men inte konstigt eftersom regeringen helt enkelt inte vet. Trots detta har premien utökats till att omfatta även båtmotorer.

Vi föreslår inte passivitet

Vi moderater kräver resultat. För skattebetalarnas skull. Men framför allt för klimatets skull. Att det är kontroversiellt är kanske det mest oroväckande av allt.

Regeringen tycks vara av uppfattningen att klimatnyttan med en sådan satsning saknar betydelse. För mig är det en obegriplig ståndpunkt. Alternativet till premien är nämligen inte passivitet. Alternativet är åtgärder som bedöms ge god effekt för klimatet.

Exempelvis menar Konjunkturinstitutet att ladda hemma-stödet innebär att stöd ges till åtgärder som hushållen ändå skulle ha gjort. Däremot lyfter de fram att stöd till investeringar i laddinfrastruktur längst med vägar kan vara motiverade. Av just denna anledning säger vi moderater nej till ladda hemma-stödet men satsar 100 miljoner kronor för utbyggnad av laddinfrastruktur längs med våra vägar. Vi eftersträvar helt enkelt precision i politiken. Det borde alla som känner ansvar göra.

Miljö och ekonomi måste kombineras

För med spenderbyxorna på och utan fokus på att ta stadiga kliv i riktning mot klimatmålen, riskerar vi inte bara klimatet utan också ekonomin. Då kan vi aldrig bli ett grönt föregångsland. Tvärtom. För att vi ska kunna bli ett grönt föregångsland och vara förebild för tillväxtländer som Kina och Indien måste vi visa att det går att kombinera en hållbar miljö med en hållbar ekonomi. Att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och säkerställa att varje klimatkrona gör största möjliga nytta är en förutsättning för detta.

Klimatnytta blir del av budgeten

Vi moderater vill under nästa mandatperiod ta fram beräkningskonventioner för klimatnytta. Tanken är att sådana ska redovisas i samband med budgetpropositionen, då förslag på olika klimatåtgärder presenteras. Att sådana beräkningar saknas i dag är det inte oppositionen som ska stå tills vars för, utan regeringen. Det är bra om beräkningarna kan bli så omfattande som möjligt. Men ett första steg måste vara att säkerställa att det man kallar för en klimatåtgärd verkligen är en åtgärd som gagnar klimatet. En satsning blir nämligen inte en klimatsatsning enbart för att den kallas det.

Vi moderater kräver resultat. För skattebetalarnas skull. Men framför allt för klimatets skull. Att det är kontroversiellt är kanske det mest oroväckande av allt.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten

"Hur räknar Moderaterna ut nyttan av en klimatåtgärd?"

Moderaterna kräver nyttoberäkningar av alla klimatåtgärder. Det kan verka bra, men partiet behöver tydliggöra vad man egentligen menar, skriver KTH-forskaren Mikael Karlsson som samtidigt undrar varför kravet ska gälla just klimatpolitiken.


Nämnda personer

Maria Malmer Stenergard

Migrationsminister (M), ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i systemvetenskap (Lunds uni., 2002), jur. kand (Uppsala uni., 2008)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget