Debatt

M: EU:s taxonomi ett hot mot svenska företag

Målet med EU:s taxonomi var att styra investeringar mot hållbara aktiviteter och därmed göra EU mer klimatvänligt. Även om det är en god intention är den svår, för att inte säga omöjlig, att åstadkomma i praktiken, skriver Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker. 

Moderaterna var ensamma om att rösta emot lagen om EU:s taxonomi när den först presenterades, skriver Jessica Polfjärd (M). 
Moderaterna var ensamma om att rösta emot lagen om EU:s taxonomi när den först presenterades, skriver Jessica Polfjärd (M).  Foto: Fredrik Persson/TT
Jessica Polfjärd
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Arbetet med EU:s taxonomi, ett ramverk för att klassa investeringar som hållbara och icke hållbara, har pågått i många år. Processen har från starten varit kantad av problem och konflikter. Trots att det var uppenbart från början att det skulle sluta så här var Moderaterna ensamma om att rösta emot lagen när den först presenterades.

Dessvärre ser det nu ut som att vi kommer få ännu mer vatten på vår kvarn, då det diskuteras huruvida barnomsorg och bokföring ska få en klassificering. Det här måste stoppas här och nu.

Styvmoderlig behandling av kärnkraften

Målet med taxonomin är, eller var åtminstone från början, att styra investeringar mot hållbara aktiviteter och därmed göra EU mer klimatvänligt. Även om det är en god intention är den svår, för att inte säga omöjlig, att åstadkomma i praktiken. Sektorer och branscher som i ett land kan ses som självklara, kan i ett annat betraktas som otänkbara. Behandlingen av det svenska skogsbruket och kärnkraften är bra exempel på detta.

Det är till exempel uppenbart att de tekniska kriterierna, som avgör om en aktivitet är hållbar eller inte, misslyckas med att ta hänsyn till den praxis vi i Sverige har för ett hållbart skogsbruk. I stället för att ta hänsyn till skogsbrukets totala klimatnytta, som bland annat uppstår då skogliga produkter ersätter fossila produkter, tvingas skogsbrukare i stället bevisa att de faktiskt skapar klimatnytta.

Även kärnkraften har behandlats styvmoderligt under hela processen. I stället för att från första början bekräfta kärnkraftens roll i en stabil och fossilfri elförsörjning valde kommissionen att särbehandla kärnkraften. Till sist fick Moderaterna stöd för linjen att kärnkraften ska klassas som hållbar och vi hoppas nu att det blir verklighet.

EU ska inte lägga sig i

Men problemen med taxonomin slutar inte här. EU-kommissionen lutar sig till stor del mot ett rådgivande organ, som heter Plattformen för hållbar finansiering. Det är detta organ som nu sitter och funderar på vad som skulle kunna göras framöver. Sedan tidigare finns det funderingar kring en så kallad social taxonomi, som skulle omfatta arbets­villkor, jämställdhet och icke-diskriminering på arbets­platsen. Praxis för exempelvis bolags­styrning eller löne­sättning fungerar väl i Sverige och kommer inte förbättras av att EU lägger sig i, än mindre försöka klassificera som hållbart eller inte.

I stället för att från första början bekräfta kärnkraftens roll i en stabil och fossilfri elförsörjning valde kommissionen att särbehandla kärnkraften.

Nu funderar alltså Plattformen för hållbar finansiering på hur taxonomin ska utvecklas. I en rapport som presenterades den 29 mars föreslås taxonomin omfatta hela den europeiska ekonomin. Det här riskerar att bli en massiv byråkratisk övning som inte har någon som helst positiv effekt för klimatet eller miljön. Förutom att hitta på nya klassificeringar såsom ”röd” och ”bärnsten”, föreslås även ”neutrala” kategorier för verksamhet som exempelvis bokföring och barnomsorg.

Inga experiment

EU:s ekonomi har större problem än att revisorer inte har en stämpel som säger att de varken är bra eller dåliga för klimatet. Svenska företag håller i detta nu på att ställa om för att bli mer hållbara och mer konkurrenskraftiga. De lyckas locka kapital och internationell uppmärksamhet och behöver uppenbarligen inte någon klassificering som säger att deras verksamhet ska räknas som ”bärnsten”.

Experimentet med taxonomin måste upphöra här och nu.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget