LRF: Myndigheterna avgörande för ökad livsmedelsproduktion

DEBATT. Myndigheterna har en avgörande roll för hur väl Sverige kommer lyckas att öka livsmedelsproduktionen till 2030. Därför måste de få tydliga uppdrag från sina departement i nya regleringsbrev, skriver LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.

Placeholder image
Pelle Borgström. Foto: Johanna Norin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Palle Borgström
Förbundsordförande LRF


Sveriges riksdag beslutade för nästan två år sedan om en nationell livsmedelsstrategi med målet att öka livsmedelsproduktionen i landet. Det gjordes för att skapa fler jobb, öka självförsörjningsgraden men också för att det finns en stor affärspotential i att sälja mer av den klimatsmarta mat som Sveriges bönder producerar.

Regleringsbreven spelar roll

Det stora arbetet med att öka livsmedelsproduktionen kommer att göras av alla företagare runt om i landet, men vi behöver hjälp av Sveriges myndigheter.

Med sin viktiga position, sitt uppdrag och sin makt kommer myndigheterna med största sannolikhet att ha den avgörande rollen för hur väl Sverige lyckas öka produktionen till 2030. Därför måste de få tydliga uppdrag från sina departement i nya regleringsbrev.

LRF:s genomgång av regleringsbreven visar att bara ett fåtal myndigheter i bondens vardag har konkreta uppdrag att öka livsmedelsproduktionen.

Statens förlängda arm

Det är ofta krångligt, tar lång tid, är dyrt och ibland omöjligt att vara en expansiv bonde.

Palle Borgström., Förbundsordförande Lantbrukarnas riksförbund.

Det politiska stödet nationellt och regionalt för livsmedelsproduktionen har blivit tydligare. Men när det gäller statens förlängda arm, myndigheterna, står vi och stampar. Det är ofta krångligt, tar lång tid, är dyrt och ibland omöjligt att vara en expansiv bonde. Alla myndigheter som berörs av livsmedelsproduktion måste förstå kopplingen mellan myndighetsutövning, företagande, tillväxt och välfärd. Det handlar om runt 25 myndigheter.

I dag är det endast en handfull myndigheter som har börjat arbeta med frågan. Fler behöver förbättra sin förvaltningskultur så att myndigheterna hjälper företagare att utveckla sitt företag och att följa regler och lagar.

Bör ingå i regleringsbrev

Myndigheterna måste också bli bättre på att samarbeta sinsemellan. Här följer ett urval av de uppdrag som LRF föreslår ska ingå i myndigheternas regleringsbrev:

  • Ge myndigheter som har direkt eller indirekt koppling till livsmedelsproduktion i uppdrag att stärka företagarperspektivet och främja livsmedelsproduktionen. Syftet är att göra det möjligt för företagare att expandera och öka produktionen.

  • Ge myndigheter som har direkt eller indirekt koppling till livsmedelsproduktion ett samarbetsuppdrag, och en av dessa ett samordningsuppdrag. Syftet är att få ett helhetsperspektiv.

  • Ge Livsmedelsverket i uppdrag att sammanställa forskningsläget kring definitioner av näringstäthet och ge förslag på praktisk implementering. Syftet är att kunna rangordna livsmedel utifrån sin närings- och hälsomässiga betydelse och tjäna som jämförelse i relation till hållbarhet.

  • Ge Skolverket i uppdrag att genomföra riksrekrytering på Naturbruksprogrammet. Syftet är att öka tillgängligheten på utbildning och säkra ett tillflöde av kompetens till branschen.

  • Ge Trafikverket och Post- och telestyrelsen i uppdrag att förbättra infrastruktur som mobiltäckning, bredband och vägnät. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att driva företag på landsbygden.

"Borde vara självklart"

Det borde vara självklart att relevanta myndigheter ska samarbeta för att öka svensk livsmedelsproduktion och en levande landsbygd. Med tydliga uppdrag i regleringsbreven finns alla möjligheter att göra verkstad av livsmedelsstrategin.


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor