Lärarförbundet svarar på kritiken: "Här är Ulla Hamilton fel ute"

REPLIK. Det är orimligt att påstå att vi glömmer eleverna, som Hamilton skriver i sin debatt. Det må vara ett fackligt partsintresse, men vi anser att det är viktigt att lyfta kommuner som satsar på skolan, skriver Lärarförbundets förbundsordförande i en replik till Ulla Hamilton.

Av: Johanna Jaara Åstrand
förbundsordförande Lärarförbundet
 
Ulla Hamilton skriver i Altinget att Lärarförbundets rankning glömmer eleverna och deras resultat. Vi välkomnar alla diskussioner som rankningen medför och särskilt de som rör hur vi ska mäta en bra skola. Men här är Ulla Hamilton fel ute.

Orimligt

Ulla Hamiltons påstående blir lätt konstigt då en stor del – sex av tretton kriterier – bygger på elevernas resultat. Att hävda att vi glömmer eleverna och deras resultat faller med andra ord på sin egen orimlighet.

Däremot har Ulla Hamilton helt rätt i att vi anser att man inte bara kan se till elevernas resultat när man ser till hur väl en skolkommun sköter sig. Anledningen är att det är så många utomstående faktorer – inte minst föräldrarnas utbildningsnivå – som påverkar resultaten i skolan.

Större perspektiv

Faktum är att om vi bara ville belöna skolkommuner efter deras resultat, vore det enklare att gå på medelskattekraft eller utbildningsnivå i kommunerna, än att gå omvägen och ranka efter skolresultat. Variablerna som Ulla Hamilton föreslår skulle förvisso skapa en utmärkt resultatfokuserad rankning som inte tar hänsyn till socioekonomiska parametrar men det passar inte oss eftersom vi är ute efter det större perspektivet.

Enskilt viktigaste faktorn

En bra skolkommun är en skolkommun som satsar rätt genom att säkerställa att skolan och lärarna har goda förutsättningar att utföra sina uppdrag. Vi vet att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat och att hur lärarna värnas och värderas spelar roll för elevresultat och skolframgång. Därför är det såklart avgörande att lärarna har en arbetsmiljö som inte gör dem sjuka, att lärarlönerna är konkurrenskraftiga för att kunna locka och behålla lärare och att lärare får tillgång till behöriga och utbildade kollegor att dela ansvar och utvecklas tillsammans med.

Fackligt partsintresse

Vi vet att vår rankning inte fångar allt som har betydelse för en framgångsrik skola. Men vi hävdar att det spelar roll vad politiker och andra aktörer gör: om de väljer att satsa på skolan eller inte. Om de väljer att ha hög lärartäthet eller inte. Om de väljer att ha behöriga lärare eller inte. Och i slutändan kommer alla dessa val som en huvudman gör påverka hur elevresultaten blir. Det är den sammantagna bilden av skolan och de omgivande faktorerna som vår rankning visualiserar. Ett nuläge.

Vi väljer att hylla kommuner som satsar på skolan, istället för att snåla. Det må vara ett fackligt partsintresse – men det är samtidigt ett allmänintresse som ger Sverige bättre förutsättningar på längre sikt.

Forrige artikel Lärarnas riksförbund: Du glömde skolfrågan, Annie! Lärarnas riksförbund: Du glömde skolfrågan, Annie! Næste artikel Ulla Hamilton: Mer pengar är inte lösningen på allt Ulla Hamilton: Mer pengar är inte lösningen på allt
Överblick: Wallström KU-anmäls och brittiskt val kan bli rysare

Överblick: Wallström KU-anmäls och brittiskt val kan bli rysare

ÖVERBLICK. Med anledning av turerna kring Sveriges tidigare kinaambassadör anmäler Vänsterpartiet förra utrikesministern. Eskil Erlandsson frias från anklagelser om sexuellt ofredande och Labour knappar in på Tories inför ödesvalet i Storbritannien.