Debatt

Länsteatrarna: Prioritera den regionala kulturen

Det politiska samtalet om kulturen börjar mattas av, men fortsatt behövs ekonomiskt stöd och politiska ambitioner för att den regionala kulturen ska kunna återhämta sig och vara en stark del av det demokratiska samhället, skriver Länsteatrarna i Sverige och fyra teaterchefer i ett öppet brev.

Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Under pandemin tilldelades det extra krismedel för att stötta kulturlivet i Sverige. Från staten, regionerna och kommunerna togs ett gemensamt ansvar för att värna kulturen inom såväl den privata- och civila sfären som den offentliga. Från politikernas håll kunde vi se ett ökat intresse för kulturens betydelse.

Undertecknare

Robert Uitto
Ordförande, Länsteatrarnas styrelse
Lena Carlbom
vice ordförande
Martin Hedqvist
Ledamot
Paul Lindvall
Ledamot
Yvonne Rock
Ledamot
Mia Ringblom Hjertner
Teaterchef Oktoberteatern
Thomas Sundström
Teaterchef Länsteatern på Gotland
Niklas Hjulström
Teaterchef Västmanlands teater
Karl Seldahl
Konstnärlig ledare teater Estrad-Norr

Nu finns inte dessa medel längre att tillgå, men kulturen behöver fortsatt ett ökat ekonomiskt stöd för att kunna klara återhämtningen och de samhällsförändringar som nu sker. Det är viktigt att poängtera att nivåerna för ersättningarna för kulturen, och scenkonsten i synnerhet, inte har höjts, utan ligger på samma nivå som före pandemin.

Det som framöver kommer vara en stor utmaning för våra länsteatrar är de politiska mål och uppdrag som teatrarna har, men som är svåra att ta igen efter pandemin. Det handlar bland annat om flera årskullar av förskole- och skolelever som inte fått den scenkonstupplevelse som länsteatrarna annars står som garant för i många regioner. Den regionala scenkonstens uppdrag handlar dels om att nå ut till barn och unga, men också om att nå ut i stora delar av länen med högkvalitativ scenkonst. För att gå i mål med detta uppdrag krävs resurser – om inte scenkonsten skall vara en fråga enbart för de större städerna.

Fortsätt stötta kulturen

Nu, sju månader efter att restriktionerna hävts och vi börjat återgå till att möta publiken på våra länsteatrar, märker vi att det politiska samtalet om kulturen börjar mattas av runt om i landet. Det gäller både diskussionen om det ekonomiska stödet och diskussionen om nyttan av regional kultur för utveckling och attraktion. Detta ser vi från Länsteatrarna i Sverige som mycket problematiskt.

Inför valet förutsätter vi att den regionala kulturen sätts högt upp på agendan!

Vi vet även att Sveriges länsteatrar fyller en viktig del i den kulturella infrastrukturen, som arbets- och uppdragsgivare för många kulturarbetare men även som konstnärliga noder för utveckling av konsten. Därför uppmanar vi politiker på samtliga politiska nivåer att fortsätta stötta kulturen så som ni gjorde under pandemin.

Det behövs goda ekonomiska förutsättningar och politiska ambitioner för att länsteatrarna, liksom övriga delar av den regionala kulturen, ska kunna återhämta sig snabbt och vara en stark del av det demokratiska samhället. Regionernas tuffa utmaningar inom många områden får inte drabba våra länsteatrar och invånarnas tillgång till regional kultur.

Inför valet förutsätter vi att den regionala kulturen sätts högt upp på agendan!


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00