Långsam utbyggnad av järnväg hämmar tillväxten

DEBATT. Vi kan inte låta utvecklingen pausa i 20 år medan vi väntar på Trafikverkets förslag om järnvägens dragning och stationernas placering. Regeringen måste bygga ut järnvägen Jönköping-Borås-Göteborg nu, skriver tre kommunpolitiker och Västsvenska handelskammarens vd.

Axel Josefsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande Göteborg
Ann-Marie Nilsson (C)
Kommunstyrelsens ordförande Jönköping
Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande Borås
Johan Trouvé
Vd Västsvenska Handelskammaren
 

Att åka tåg är populärt. Sedan år 2000 har tågresandet i Sverige ökat med drygt 65 procent. En snabbt växande befolkning, ökad miljömedvetenhet och allt längre bilköer i och runt våra städer är faktorer som talar för att ännu fler kommer välja tåget i framtiden, om de kan. I stråket Göteborg – Borås – Jönköping är förutsättningarna för den som vill resa med tåg bedrövliga och på stambanorna råder stor kapacitetsbrist. För att klara framtidens transportbehov måste Sverige investera i nya stambanor nu.

Hindrar för arbetsmarknaden

Nya stambanor innebär kortare restider mellan Stockholm och södra Sverige. De medför dessutom att befintliga stambanor avlastas vilket ger plats för fler regional- och godståg. Men viktigast för oss är att nya stambanor knyter ihop hela Götaland och möjliggör pendling på samma sätt som varit självklart i Mälardalen i decennier. På sikt leder även ny järnväg till större arbetsmarknader med stora effekter på sysselsättning, tillväxt och utveckling i hela Götaland. Idag tillhör inte ens Göteborg och Borås samma arbetsmarknad, vilket är helt unikt för två så stora och närliggande städer. Det förklaras till stor del av den undermåliga järnvägsförbindelsen, ett enkelspår som sett till tågens medelhastighet mer liknar en museijärnväg än en modern järnväg. Och mellan Borås och Jönköping, Smålands största stad, och vidare mot Linköping finns det inte ens något spår!

En korridor med en miljon människor

Att koppla ihop Göteborg, Landvetter och Borås med en ny järnväg har stor betydelse men vi ser en enorm potential i att fortsätta med spåret vidare till både Jönköping och Linköping. I korridoren mellan Göteborg och Jönköping finns en miljon människor, en internationell flygplats samt fyra universitet och högskolor. Varför denna starka tillväxtkorridor inte har en modern järnväg är för oss obegripligt. En logisk konsekvens är att det fortsätter spårlöst i många år om man enbart väljer att rusta upp den befintliga järnvägen; något som många kritiker till nya stambanor förordar. Med en modern järnväg kan korridoren knytas samman och en enkel vardagspendling för arbete eller studier blir möjlig. Restiden mellan Västkusten och Vättern skulle mer än halveras från dagens två timmar, via omvägen till Falköping, till 45 minuter. För den som kliver av eller på i Borås blir restiden endast 30 minuter.

Förarbetet är gjort 

Genom Sverigeförhandlingens arbete finns ett gediget utredningsmaterial om de nya stambanornas dragning och finansiering. Utredarna, HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, liksom vi förordar en lånefinansiering vilket är en förutsättning för en snabb utbyggnad. Det finns också ingångna avtal mellan Sverigeförhandlingen och de närmast berörda kommunerna om medfinansiering och centrala stationslägen som Trafikverket självklart måste ta hänsyn till i sitt planeringsarbete.

Våra städer tillhör de mest attraktiva i landet, de växer och det är stor efterfrågan på bostäder, kontor och mark. Det är ytterligare ett argument för en snabb utbyggnad av järnvägen.

Agera snabbt

Vi kan inte låta våra städers utveckling pausa i 20 år eller mer medan vi väntar på Trafikverkets förslag om järnvägens dragning och stationernas placering. Att en lång och utdragen byggprocess dessutom ökar investeringskostnaden och skjuter järnvägens nyttor på framtiden är ett annat skäl till varför de nya stambanorna bör byggas så snabbt som möjligt.

Att åka tåg är som sagt populärt. Vi hoppas att de samtal på riksplanet som infrastrukturminister Eneroth aviserat resulterar i ett beslut som innebär att våra städer kan planera för fortsatt tillväxt där våra pendlare och affärsresenärer kan pendla snabbt, enkel och miljövänligt i stråket Göteborg – Jönköping.

Forrige artikel "Fem klimatskadliga subventioner som bör tas bort" Næste artikel Sifo: Tysta perioder före val påverkar demokratin Sifo: Tysta perioder före val påverkar demokratin
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!