L i Stockholm: SD sviker kultursektorn mitt i stormen

DEBATT. Lyckligtvis kommer Sverigedemokraternas budgetförslag i Region Stockholm inte att omsättas i praktiken, men det finns ett stort symbolvärde i att partiet med stor likgiltighet tar sin hand från det regionala kulturlivet. Det skriver Cecilia Elving (L), ordförande i kulturnämnden, Region Stockholm.

Cecilia Elving (L)
Regionfullmäktige och ordförande i kulturnämnden, Region Stockholm


När det stormar gäller det att stå stadigt och hålla i. Coronapandemin utgör en storm som härjar i Stockholmsregionen och påverkar Region Stockholms samtliga verksamheter. Länets kulturliv har drabbats särskilt hårt. Förra veckan blev det tydligt att det blågröna majoritetsstyret håller en krisdrabbad kultursektor i handen, medan Sverigedemokraterna tar sin hand från kultur, folkbildning och föreningsliv med drakoniska nedskärningar precis när stöden behövs som allra mest.

SD:s tankar är luftslott

På förra veckans regionfullmäktige i Region Stockholm (17/11) lade Sverigedemokraterna fram sin oppositionsbudget för 2021. I samband med detta presenterade partiets gruppledare att 350 miljoner kronor – cirka 60 procent – av Region Stockholms kulturbudget tas bort.

Därtill skulle utbetalningar av olika kulturstöd frysa inne. Förslaget skulle få mycket stora konsekvenser för många av de nästan 300 aktörer inom kultur, föreningsliv och folkbildning som Region Stockholm stödjer. Exempelvis skulle Konserthusets fantastiska verksamhet ruineras.

Sverigedemokraterna är mycket medvetna om att deras tankar om att Statens fastighetsverk eller privata finansiärer ska ta över Konserthuset är luftslott som både är orealistiska och omöjliga att realisera från en dag till en annan. Vilket kulturliv – och i slutändan vilken Stockholmsregion – ser Sverigedemokraterna framför sig?

Kulturens vikt

Kultur och kulturpolitik är inte synonymer. Men – i stormiga tider blir betydelsen av bra kulturpolitik än viktigare, inte minst för att upprätthålla förtroendet gentemot det allmänna. Sverigedemokraterna tycks både bortse från att kultursektorn befinner sig i kris och från kulturens betydelse för den enskilde individen och sammanhållningen mellan människor. Men det är inte bara de extrema besparingar som presenteras som är djupt problematiska utan även sättet som de läggs fram.

Oseriös politik

Region Stockholm har länge arbetat för att göra stödgivningen mer långsiktig och för att skapa stabilitet, samtidigt som vi givetvis kontinuerligt ser över bidragsgivningen för att se till att skattepengarna används effektivt och går till rätt ändamål.

Exempelvis sker just nu en genomlysning av kriterierna för bidragsgivningen till ungdomsorganisationerna och den blågröna koalitionen har lagt ett uppdrag till förvaltningen om en översyn av bidragen till studieförbunden. Sverigedemokraternas chockbesked på sittande möte – på tvärs mot deras egen budget – är inte ett seriöst sätt att bedriva politik.

Om förslaget hade blivit verklighet så hade Region Stockholm dessutom blivit tvungna att bryta mot ingångna avtal.

Ett stort symbolvärde

Lyckligtvis kommer Sverigedemokraternas budgetförslag för 2021 inte att omsättas i praktiken. Genom den blågröna koalitionens budget röstade fullmäktige för att stöden till kultur, folkbildning och föreningsliv värnas i krisen. Men det finns ett stort symbolvärde i att Sverigedemokraterna, som har så hög svansföring i kulturpolitiken, med stor likgiltighet nu tar sin hand från det regionala kulturlivet.

Forrige artikel Dansk tankesmedja: Svenskarna styr pandemin – inte deras regering Dansk tankesmedja: Svenskarna styr pandemin – inte deras regering Næste artikel Politiker från M, S, C, L och MP: Hållbar infrastruktur ryggraden i megaregion Politiker från M, S, C, L och MP: Hållbar infrastruktur ryggraden i megaregion