Debatt

L: Folkhälsomyndigheten måste ta på sig ledartröjan även mot ensamheten

DEBATT. Det är dags att Folkhälsomyndigheten knyter till sig geriatrisk och psykiatrisk expertis för att mota ensamhetens verkningar. Det finns flera skäl att undvika ett totalt förbud mot besök på äldreboenden. Vi måste förebygga båda viruset och isoleringen, skriver Barbro Westerholm och Lina Nordquist (L).

"Inte minst borde de symtomfria 70-plussare som varit isolerade under våren utan fara kunna träffa sina partners utomhus i det fria, även om de bor på ett särskilt boende."
"Inte minst borde de symtomfria 70-plussare som varit isolerade under våren utan fara kunna träffa sina partners utomhus i det fria, även om de bor på ett särskilt boende."Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Barbro Westerholm (L)
Riksdagsledamot och talesperson årsrika
Lina Nordquist (L)
Riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson


Britta och Olle har varit gifta i 57 år, firat midsommar tillsammans i 60 år. Så blev det inte detta år. Som en effekt av coronapandemin förlängs besöksförbudet på landets äldreboenden. Det är ett tufft besked och det finns flera skäl att noga försöka undvika ett totalt besöksförbud.

För ett par där den ena personen bor på särskilt boende har denna vår varit mycket smärtsam. Många har inte kunnat träffas på flera månader. Det som förr var äldreboenden har gradvis övergått mot att bli sjukhem där man bor en kort tid innan man går bort. Det innebär att de boende är sköra och behöver skyddas från smitta, men det betyder också att det är viktigt att de får leva med livskvalitet under den korta tid de har kvar. Besök av anhöriga spelar en avgörande roll, men besöksförbudet förlängs nu på landets äldreboenden. 

Ensamhet är en folkhälsorisk

Studier visar att det inte är anhöriga, utan personal som fört in smittan på äldreboendena. Liberalerna kräver att den coronakommission som regeringen tillsatt  ger svar på varför 3 400 av de totalt knappt 5 000 som avlidit har bott på äldreboende eller fått hemtjänst. Detta trots att isolering av äldre har varit grundbulten i den svenska strategin.

Vi måste också få veta hur smittskyddet påverkades av att äldreomsorgspersonal inte hade tillgång till skyddsmateriel och hur det påverkade att hemtjänsttagare i dag i snitt träffar 16 personer under en tvåveckorsperiod. Nu ställer vi ytterligare två krav: vi kräver att Socialstyrelsen snabbt och nogsamt söker vägar för människor att mötas och vi föreslår att Folkhälsomyndigheten tar på sig ledartröjan inte bara mot viruset, utan också mot ensamheten. Ensamhet är en folkhälsorisk. Det räcker inte med att anhöriga som visats ha antikroppar mot covid-19 får besöka sina anhöriga i äldreboendena om de iakttar vissa försiktighetsåtgärder.

Brådskar med redovisning

Det innebär att de boende är sköra och behöver skyddas från smitta, men det betyder också att det är viktigt att de får leva med livskvalitet under den korta tid de har kvar.

Barbro Westerholm och Lina Nordquist (L), Riksdagsledamöter

Besöksfrågan är långt från enkel – om sköra boende smittas riskerar de att behöva långvarig hjälp från redan hårt tyngd sjukvård. Andra boende får självklart inte utsättas för smittrisk: var och ens frihet måste ovillkorligen sluta där någon annans frihet börjar. Solidariteten och omtanken måste sträcka sig över alla de människor som berörs. Trots svårigheterna vill vi att staten gör ett försök.

Vi vill att trygga sätt låter människor som älskar varandra ses, i de fall det är möjligt. Därför brådskar det med Socialstyrelsens redovisning av vilka undantag som kan göras från besöksförbudet i äldreboendena. Svensk äldreomsorg borde sedan ha riktlinjer om hur detta kan genomföras. Inte minst borde de symtomfria 70-plussare som varit isolerade under våren utan fara kunna träffa sina partners utomhus i det fria, även om de bor på ett särskilt boende.

"Mota ensamhetens verkningar"

Så ensamheten. Vi vet att isolering är en allvarlig ohälsofaktor med bland annat psykisk ohälsa och hjärt-kärlsjukdom som följd. Vi vet också att det dröjer innan vi får ett fungerande vaccin och fungerande antivirusmedel. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har gällt att förebygga den akuta ohälsa som covid-19 förorsakar, men allt eftersom tiden går behöver vi ta allt större hänsyn till ohälsan som 70-plussarnas isolering för med sig. Vi liberaler anser därför att det är dags att Folkhälsomyndigheten knyter till sig geriatrisk och psykiatrisk expertis för att mota ensamhetens verkningar. Vi måste förebygga båda faror, såväl viruset som isolering. 

Covid-19 har drabbat det svenska folket hårt och slagit mot de mest utsatta grupperna i samhället: äldre, sjuka och personer i särskilda riskgrupper. Det finns flera skäl att noga försöka undvika ett totalt förbud mot besök. Årsrika människor har rätt till livskvalitet och där spelar det stor roll att på tryggt och säkert sätt träffa anhöriga.

Nämnda personer

Barbro Westerholm

Tidigare ordförande Liberala seniorer, riksdagsledamot (L), generaldirektör Socialstyrelsen
Med. dr (Karolinska institutet, 1964)

Lina Nordquist

Förste vice partiordförande (L), gruppledare i riksdagen, social- och sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
Fil. dr. i fysiologi (Uppsala uni., 2007)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00