"Kryptovalutornas framfart kräver politisk styrning"

DEBATT. Kryptovalutornas framfart har skapat ett läge där reglerna är få och kunskaperna låga. För att Bitcoin och andra kryptovalutor ska kunna lämna internets mörka hörn och sluta uppfattas som ”vilda västern”, behöver tillsynsmyndigheter och politiker agera sheriff och bringa ordning i laglöst land.

Placeholder image
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Ivan Gowan
vd Capital.com

När regeringar världen över försöker att formulera sina hållningar till kryptovalutor leder vitt skilda uttalanden från tillsynsmyndigheter och politiker till att marknaden för kryptovalutor fortsätter att vara instabil. Teknikens snabba utveckling bidrar också till att försvåra för beslutsfattarna. Det kan vara svårt att hålla jämna steg och det blir enklare för myndigheterna att tolka och föreslå ändringar av befintliga lagar, snarare än att skapa nya. Dessutom kommer regleringen av kryptovalutor i slutändan att bli nationella angelägenheter vilket tar lång tid att implementera. Risken är uppenbar; att tekniken vid det laget redan har utvecklats ytterligare så att lagstiftningen inte längre är relevant.

En gemensam röst behövs 

Det skapar en negativ spiral. Marknaden för kryptovalutor påverkas av den här osäkerheten, som leder till att den blir allt mer instabil. Då fortsätter kryptovalutor att vara riskfyllda investeringar, vilket i sin tur får vissa tillsynsmyndigheter att bli än mer beslutsamma att genomföra tuffa regleringar. Instabiliteten visar sig också i form av positiva och negativa uttalanden från tillsynsmyndigheter och andra finansiella institutioner som påverkar valutorna. Den instabiliteten kommer att finnas kvar - fram till att offentlighetens röster enas om en gemensam väg framåt.

Bitcoin är högst volatilt

Den senaste tiden har vi sett ett antal politiska uttalanden som påverkat marknaden för kryptovalutor i väldigt hög grad. Men det är inte bara när politiker och tillsynsmyndigheter spekulerar om framtiden som får marknaden för kryptovalutor i gungning. När en analytiker i april rapporterade att vissa stora amerikanska finansiella institutioner förberedde en injicering av ny likviditet i Bitcoin, steg marknadspriset från över 1 000 dollar till strax över 8 000 dollar. Bitcoin-marknaden är så pass känslig och instabil att nästan vilken kommentar som helst från en auktoritet eller expert kan räcka för att valutan ska krascha eller skjuta i höjden.

Det måste få ett slut. Det är endast med stabilitet som Bitcoin och andra kryptovalutor kan lämna internets mörka hörn och sluta uppfattas som ”vilda västern”.

Finns ljusglimtar på horisonten

Det är endast med stabilitet som Bitcoin och andra kryptovalutor kan lämna internets mörka hörn och sluta uppfattas som ”vilda västern”.

Och visst sker det saker som ger skäl till att vara optimistisk. När vi ser utvecklade ekonomier som Schweiz och Singapore välkomna innovatörer inom kryptovalutor och bistå med juridisk rådgivning och vägledning kring Initial Coin Offerings, kan detta vara början till att “hubbar” för kryptovalutor skapas på olika håll i världen. Under reglerade men stödjande förutsättningar kan kryptovalutor få stabilitet och börja leverera hållbart värde för investerare. 

Dessutom förs det diskussioner bland tillsynsmyndigheter om vikten av att eliminera så kallad “pump and dump” på marknaden, där koordinerade grupper av investerare går samman för att “blåsa upp” valutan innan de “dumpar” den. Det otyget måste undvikas för att ytterligare förbättra kryptovalutornas stabilitet och reducera riskerna för konsumenter som investerar i tillgångarna.

Om politiker och tillsynsmyndigheter på allvar kan anta den här utmaningen genom rimliga och noga genomtänkta regleringar kan det förse tekniken med den stabilitet och lagliga garantier som situationen kräver. Det kommer också att medföra ytterligare innovation och att nya investerare vill ge sig in på marknaden för kryptovalutor.


    Politik på allvar
    Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
    Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor