Krympta högskolestyrelser får tummen upp

KORTNYTT. Det är en god idé att kunna minska antalet ledamöter i ett lärosätes styrelse från 15 till 11, anser fackförbundet Naturvetarna.

Regeringen överväger att göra det möjligt med mindre styrelser för universitet och högskolor. Istället för dagens miniminivå med en ordförande och 14 ledamöter, ska regeringen kunna besluta om en styrelse med ordförande och 11 ledamöter.

Förslaget har skickats ut på remiss av utbildningsdepartementet och fackförbundet Naturvetarna gör tummen upp för förslaget och skriver i sitt yttrande:

"Naturvetarna är positiva till förslaget så länge som lärare och studenter har rätt att utse (minst) tre ledamöter var till styrelsen som idag eller minst 2 ledamöter var i en styrelse med 11 ledamöter."

Promemorian innehåller också ett förslag att styrelsens ordförande inte får vara anställd vid lärosätet. Även detta är ett bra förslag, enligt fackförbundet.

Sista svarsdatum på remissen är den 31 oktober.

Forrige artikel M-ledamot vill flytta Vattenfalls huvudkontor Næste artikel Sverige i topp enligt EU:s jämställdhetsindex

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.