KD: Regeringens tröghet riskerar pojkars hälsa

DEBATT. Var tredje dag drabbas en pojke av cancer. Det kunde ha förhindrats. Men den socialdemokratiska regeringen verkar inte vilja agera. Regeringens tröghet i fråga om HPV-vaccin för pojkar är tragisk, skriver Acko Ankarberg Johansson från Kristdemokraterna.

Acko Ankarberg Johansson (KD)
ordförande i riksdagens socialutskott

Folkhälsomyndigheten uppskattar att drygt 300 män och 700 kvinnor drabbas av HPV-relaterad cancer varje år. HPV står för humant papillomvirus och infektioner kan kopplas till flera olika cancerformer som drabbar både kvinnor och män. Men när kvinnor oftast drabbas av livmoderhalscancer så får män oftast cancer i svalg, på penis och anus.

Starkt stöd av remissinstanserna

Sedan 2010 ingår HPV-vaccinering av flickor i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men något motsvarande finns inte för pojkar. I september 2017 lämnade dock Folkhälsomyndigheten förslag om att införa allmän HPV-vaccination av pojkar. För att ett vaccin ska kunna anses lämpligt att ingå i ett allmänt vaccinationsprogram måste flera kriterier uppfyllas vilket myndigheten anser. För nästan ett år sedan avslutades remisstiden för förslaget. Förslaget fick stöd av det stora flertalet remissinstanser. Men fortfarande har inget hänt.

120 cancerfall per år skulle undvikas

Det finns många fördelar med att införa HPV-vaccinering av pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det skyddar mot infektioner och därmed minskar risken för HPV-relaterad cancer. Smittspridningen kan också minska som i sig innebär ett indirekt skydd för både ovaccinerade pojkar och flickor. Enligt Folkhälsomyndigheten beräknas att dagens vaccinering av flickor innebär att tre fjärdedelar av HPV-relaterad cancer har kunnat förebyggas. Myndigheten anger att ytterligare 120 cancerfall per år skulle kunna förhindras om även pojkar vaccinerades. Det betyder en pojke var tredje dag. Flera länder andra länder erbjuder HPV-vaccin till pojkar inom vaccinationsprogrammet bland annat Norge, Österrike, USA, Australien och delar av Kanada.

Vad väntar regeringen på?

I februari efterlyste Kristdemokraterna ett besked från den socialdemokratiska folkhälsoministern Lena Hallengren om när HPV-vaccinet skulle införas även för pojkar. Svaret var oroväckande vagt. Lena Hallengren konstaterar bara torrt att ”Folkhälsomyndighetens underlag har remitterats”. Inget mer. Förslaget har remissbehandlats för nästan ett år sedan så detta svar väcker snarare fler frågor. Om regeringen skulle fatta ett beslut efter en remittering krävs det en hel del andra åtgärder för att vaccineringen ska kunna påbörjas. Så därför brådskar det. Men inget tyder alltså på att regeringen finner frågan angelägen.

För nästan ett och ett halvt år sedan föreslog Folkhälsomyndigheten att ett HPV-vaccin för pojkar ska införas. Förslaget slutremitterades för nästan ett år sedan. Det stora flertalet remissinstanser är positiva. Fler andra länder har infört vaccineringen in sina program. Vaccineringen skulle kunna förhindra smittospridning och ett stort antal cancerfall. Vad väntar den socialdemokratiska regeringen på?

Jämställdhetsfråga

HPV-vaccin för pojkar är en jämställdhetsfråga. Men pojkars hälsa kanske inte är intressant för dem som marknadsför sig som ”världens första feministiska regering”.

Forrige artikel "Så kan ministrarna minska tobaksbruket" Næste artikel Replik: L har fel om Akademiska hus – problemet är inte ägarformen Replik: L har fel om Akademiska hus – problemet är inte ägarformen
 • Rapportera

  Rune Geistrand

  Ingen pojke fick HPV-relaterad cancer

  VILSE I STATISTIKEN
  Socialutskottets ordförande har missförstått. Om hon tittar i socialstyrelsens Cancer i siffror 2018 finner hon att 110 pojkar fick cancerdiagnos 2016. Hjärncancer, leukemier, lymfon osv.
  De 120 hon nämner är Folkhälsoinstitutets gissning om antalet vuxna/gamla som ev får sådan cancer En säker siffra är däremot de 33.596 manspersoner som fick cancer 2016.

  VETENSKAPSRADION AVSLÖJADE LÄKEMEDELSVERKET
  Detta väcker ett minne av att verket bluffade. Man utlovade studier som inte blev av. Den ansvariges namn hamnade i protokoll trots att hon krävde ytterligare studier (och i protest slutade hon). Man hänvisade till studier där forskaren (på KI) påpekade att verkets slutsats inte var relevant.

  Det vore kanske en ide att
  DELS beräkna den säkerställda effektiviteten med vaccinering
  DELS studera hur cancerstatistiken utvecklats i länder med tidiga vaccinationsprogram. Har det ändrats i någon riktning?

  Jag rekommenderar Acko Ankarberg-Johansson att ta hjälp av utskottets stab eller kunniga på departementet när det gäller sifferpåståenden - eller åtminstone studera ovan nämnda rapport.

 • Rapportera

  Ulrika Nyberg · Engagemang i förebyggande hälsa och nyfiken på innovationer för förebyggande hälsa

  Tack

  Som mamma till tre, är jag angelägen om att även mina pokjkar ska få tillgång till de förebyggade åtgärder som finns att tillgänliga. #HPV

Kommuner säger nej till sammanslagningar

Kommuner säger nej till sammanslagningar

REMISS. Kommunutredningens remisstid går ut i dag. Merparten av kommunerna säger nej till skuldavskrivning för sammanslagningar. De ser överhuvud taget inte att sammanslagningar löser några problem.