Debatt

IOGT-NTO: Vi litar på att Systembolaget sköter sitt uppdrag

DEBATT. Systembolagets egna mätningar visar att hemleveranserna inte bidragit till ökad konsumtion. Skulle det visa sig att Systembolaget brister så kommer vi att agera, skriver Johnny Mostacero, förbundsordförande vid IOGT-NTO.

Johnny Mostacero.
Johnny Mostacero.Foto: Anders Sällström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Johnny Mostacero
Förbundsordförande IOGT-NTO


Den 19 mars kom propositionen från regeringen som föreslår att alkoglass ska säljas på Systembolaget och att försöken med hemleveranser från Systembolaget ska permanentas och bli tillgängliga i hela landet.

Vi är glada att regeringen har lyssnat på IOGT-NTO:s oro över att alkoglassen såldes i detaljhandeln. Alkoholhaltiga drycker, om än i fryst format, ska säljas på Systembolaget.

Vad gäller förslaget om hemleverans är IOGT-NTO:s inställning att förändringar som leder till ökad försäljning är negativa. Vi ser behovet av att anpassa Systembolagets försäljning och service till de kanaler som människor i allt större utsträckning väljer – men det får inte ske på bekostnad av ökad konsumtion.

Ändrad ståndpunkt

För 15 år sedan hade hemleveranser av alkohol varit en omöjlig tanke för IOGT-NTO. I dag kan vi köpa kläder, mat och apoteksprodukter på nätet och få det hemlevererat. Det sparar tid och får många gånger livspusslet att gå ihop. Det finns dessutom flera privata aktörer som på olika sätt försöker underminera alkoholmonopolet genom att leverera alkohol tillsammans med till exempel matkassen.

Inte bidragit till ökad konsumtion 

I de län där testerna har genomförts så har hemleveranserna stått för cirka 3 procent av Systembolagets handel.

Johnny Mostacero., Förbundsordförande IOGT-NTO.

Systembolaget har testat hemleveranser i flera år och vidtagit åtgärder för att förhindra köp från minderåriga men också undvika spontanköp. I de län där testerna har genomförts så har hemleveranserna stått för cirka tre procent av Systembolagets handel.

Enligt Systembolaget har försöken fungerat bra, kunderna är nöjda och ålderskontrollen fungerar. Systembolagets egna mätningar visar också att hemleveranserna inte har bidragit till ökad konsumtion i testlänen.

Vi kommer att agera

Systembolaget är den institution som svenska folket i dag har störst förtroende för och IOGT-NTO litar på att de sköter sitt uppdrag även ifråga om hemleveranser.

Vi kommer givetvis att göra egna punktester för att se att försäljningen gått rätt till, på samma sätt som vi tidigare gjort med ålderskontroller. Skulle det visa sig att Systembolaget brister så kommer vi att agera.

Garanti för kontrollerna

Regeringen hävdar att ”ett införande av Systembolagets system för hemleverans i hela landet kan vara ett sätt att underlätta för svenska småproducenter att via Systembolaget möta konsumenternas efterfrågan på småskaliga och närproducerade produkter”.

IOGT-NTO:s ståndpunkt är att det är viktigt att Sverige fortsätter ha ett alkoholmonopol som fungerar och som gynnar folkhälsan. Det kräver att detaljhandelsförsäljningen av alkohol moderniseras, men under kontrollerade former för att inte leda till ökad konsumtion.

Så länge Systembolaget står för försäljningen via nätet finns en garanti för att kontrollerna fungerar. Monopolet hotas inte av detta förslag, till skillnad mot exempelvis förslagen om gårdsförsäljning.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00