Debatt

IMY: GDPR ökar kraven på arbetsgivarna

SLUTREPLIK. Trots GDPR ser Integritetsskyddsmyndigheten brister i många verksamheters dataskyddsarbete. Myndigheten får in en mängd klagomål från personer som upplever sig övervakade på arbetsplatsen, skriver Integritetsskyddsmyndigheten.

"Integritetsskyddsmyndigheten tar emot en mycket stor mängd ansökningar om tillstånd från organisationer som vill börja kameraövervaka."
"Integritetsskyddsmyndigheten tar emot en mycket stor mängd ansökningar om tillstånd från organisationer som vill börja kameraövervaka."Foto: Audun Braastad/NTB scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Trots att dataskyddsförordningen (GDPR) höjt kraven på de som samlar in och hanterar personuppgifter bedömer Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att många verksamheter har grundläggande brister i sitt dataskyddsarbete.

Om bland annat detta skriver vi i den integritetsskyddsrapport som vi nyligen överlämnade till regeringen och i den debattartikel som vi publicerade på Altinget den 10 februari.

Flera sätt att adressera brister

Det finns flera olika sätt som IMY kan adressera brister på, till exempel brister i arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter, som Transportarbetareförbundet skriver om i sin replik på vår debattartikel den 19 februari. Ett sätt är att informera arbetsgivare om vilka regler som faktiskt gäller nu sedan GDPR börjat gälla 2018. Ett annat är genom tillsyn.

Läs också

Under förra året tog vi fram ny och uppdaterad information riktad till just arbetsgivare och har även deltagit på seminarier anordnade av bland annat Arbetsgivarverket för att informera om reglerna.

I informationen på vår webbplats framgår till exempel att det normalt inte är tillåtet att använda GPS-positionering för att kontrollera hur länge den anställda arbetar eller tar raster. Möjligtvis är det tillåtet om det finns en konkret misstanke om att den anställda allvarligt missbrukar arbetsgivarens förtroende.

Många vill börja övervaka

IMY tar emot många klagomål som rör olika former av kameraövervakning, bland annat från personer som upplever sig vara övervakade på sina arbetsplatser. Samtidigt tar myndigheten emot en mycket stor mängd ansökningar om tillstånd från organisationer som vill börja kameraövervaka.

Det har under 2020 varit en prioriterad uppgift för oss att korta handläggningstiderna för kamerabevakningstillstånd, en ärendetyp som kräver relativt mycket tid i anspråk för att handlägga.

Från och med 2021 kommer IMY däremot att lägga stort fokus på att hantera och utreda klagomål, både vad gäller kamerabevakning och andra typer av ärenden som rör hur personuppgifter hanteras.

Fokus på individens rättigheter

I vår tillsynsverksamhet inledde vi också nyligen granskningar av två företag där vi fått klagomål och tips om att kamerabevakning används för att arbetsleda personalen, något som inte är tillåtet.

På det sättet vill vi bidra till ett ökat fokus på de förstärkta rättigheter som GDPR ger enskilda individer, men också att fler personuppgiftsansvariga tar sitt ansvar för att reglerna följs och att människor inte övervakas och kartläggs mer än vad som är tillåtet.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

Transport: Kränkande med övervakning av anställda

Vi får regelbundet rapporter från medlemmar om realtidsövervakning och bevakning som är integritetskränkande. Detta är helt oacceptabelt, men Integritetsskyddsmyndighetens svar lämnar mer att önska, skriver Svenska transportarbetareförbundet.

"Sverige behöver en tydlig och konkret integritetsskyddspolitik"

Regeringens ambition att vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver kompletteras, annars riskerar vi att först sent inse vidden av hur den personliga integriteten inskränkts. Det skriver Integritetsskyddsmyndigheten.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00