Debatt

Högern säger nej till ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft

Ett EU-direktiv som just nu tas fram kan stärka både miljö och näringsliv. Vi socialdemokrater väljer att rösta för det, och beklagar att de högerkonservativa inte väljer samma väg, skriver Jennie Nilsson (S) och Åsa Eriksson, vice ordförande respektive ledamot i riksdagens näringsutskott.

Att M, KD och SD i näringsutskottet, där Carl-Oskar Bohlin (M) är ordförande, har valt att sätta sig emot EU:s nya direktiv om otillbörlig aktsamhet kan bara ses som ett ointresse, skriver Jennie Nilsson (S) och Åsa Eriksson (S). 
Att M, KD och SD i näringsutskottet, där Carl-Oskar Bohlin (M) är ordförande, har valt att sätta sig emot EU:s nya direktiv om otillbörlig aktsamhet kan bara ses som ett ointresse, skriver Jennie Nilsson (S) och Åsa Eriksson (S).  Foto: Marcus Gustafsson/TT, Jessica Gow/TT, Emmy Sjöblom
Jennie Nilsson
Åsa Eriksson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nyligen arrangerades Stockholm+50, en historisk konferens som samlade världens ledare för att kunna öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen. Som socialdemokrater tror vi på den gröna tillväxten, och vi vet att det krävs politiska beslut och internationellt samarbete för att skapa förutsättningar för företag att gå framåt.

De mänskliga rättigheterna och klimathotet har inga nationsgränser. De kräver gemensamma lösningar.

Ett sådant exempel är det EU-direktiv som just nu tas fram, ett direktiv som kommer att bidra till att företag ska vara än mer socialt och miljömässigt hållbara.

M, KD och SD säger nej

I riksdagens näringsutskott har alla partier kunnat uttala sig om detta direktiv. Vi socialdemokrater är besvikna över att de högerkonservativa partierna M, KD och SD valt att sätta sig emot ett nytt EU-direktiv som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras i större utsträckning och som stärker svenska företags konkurrenskraft. Vi socialdemokrater väljer istället att rösta för ett förslag som vi vet stärker både miljö och näringsliv.

Vi socialdemokrater är inte ensamma om att se möjligheten i detta nya förslag. Både LO, SACO, TCO och Svenskt näringsliv har ställt sig positiva till det nya direktivet, eftersom att det kommer bidra till bättre arbetsförhållanden och ökad konkurrenskraft för svenska företag.

Frivillighet räcker inte

Direktivet innebär att större företag i EU får ökade krav på sig att bidra till respekten för de mänskliga rättigheterna samt miljömässig hållbarhet i sin egen verksamhet och genom hela sina värdekedjor. De nuvarande internationella standarder som finns för företag är frivilliga och har inte gett tillräckligt bra resultat. I stället har en del europeiska företag tyvärr bidragit till tvångsarbete, barnarbete, dålig arbetsmiljö men också miljöproblem som föroreningar och förstörelse av ekosystem.

Det är ovärdigt att sådana saker fortfarande sker år 2022. Vi vet samtidigt att de allra flesta svenska företag vill bidra till en ökad hållbarhet.

Alla behövs

För att klara den gröna omställningen behövs var och en – varje person, varje företag, varje land. Men det krävs också att politiken gör sitt absolut yttersta för att säkerställa att det finns förutsättningar för att kunna genomföra och klara omställningen.

För oss socialdemokrater är det arbetet självklart – vi ska göra vad som krävs för att bekämpa klimatkrisen och skapa förutsättningar för schyssta, gröna jobb. Här vet vi att ett samlat EU är ett viktigt och nödvändigt verktyg, för planeten såväl som för de gröna jobben här hemma. Svenska företags förutsättningar att växa och verka är beroende av den europeiska marknaden och därmed av de beslut som fattas i EU.

När vi nu försöker skapa förutsättningar för både hållbarhet och konkurrenskraft för svenska företag kan vi endast beklaga att högern inte väljer samma väg.

Högern tittar bort

Att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna väljer att säga nej till direktivet om tillbörlig aktsamhet kan bara ses som ett ointresse för arbetstagares villkor och för svenska företag. Det är också märkligt att de högerkonservativa många gånger åberopat hårdare krav på Kina, men samtidigt motsätter sig instrument som kan nyttjas för att kontrollera handel på goda villkor i EU.

De mänskliga rättigheterna och klimathotet har inga nationsgränser. De kräver gemensamma lösningar. Och när vi nu har en efterfrågad, gemensam lösning mitt framför våra ögon, då väljer högern att titta bort. Frågan vi borde ställa oss är:

Varför värnar M, KD och SD inte om svenska företags konkurrenskraft?


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget