Henrik Jermsten ska utreda fördjupat försvarssamarbete

Regeringen utser justitieråd till särskild utredare.

Ola Hjalmarsson

Henrik Jermsten, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, har utsetts av regeringen att utreda förutsättningarna för hur Sverige tillsammans med en annan stat ska kunna möta väpnade angrepp och territoriella kränkningar.

Utredningen ska redovisas senast den 30 september 2016.

Läs mer om utredningen här.