Hallands hamnar: Utred hamnarnas betydelse för regional utveckling

DEBATT. Nya färjelinjer kan bidra till företagsetableringar, skapa arbetstillfällen och öka möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan universitet. Det skriver Reine Antonér och Ann-Charlott Mankell, Hallands hamnar.

Reine Antonér
Ordförande, Hallands hamnar
Ann-Charlott Mankell
Ordförande, Hallands hamnar Halmstad


I dag sker det en omfattande utbyggnad och utveckling i flera svenska hamnar. Under de kommande åren beräknas det göras investeringar på drygt 17 miljarder kronor i landets hamnar.

Investeringarna innebär bland annat ökade möjligheter för hamnarna att ta emot större fartyg och öppna nya linjer och färjeförbindelser, vilket i sin tur kan ha stor betydelse för en kommun eller en hel regions utveckling.

Nya arbetstillfällen

I februari i år öppnade Hallands hamnar en ny färjelinje mellan Halmstad och Grenå i Danmark. Den nya färjelinjen kommer inte bara att bidra till snabba och hållbara transporter mellan Sverige och Danmark, utan den kommer också att bidra till nya möjliga företagsetableringar, skapa nya arbetstillfällen, öka möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan högskola och universitet samt bidra till ökad turism och kulturupplevelser.

Utbyte mellan kommuner

I Århusregionen, där Grenå ligger, beräknas det bo över en miljon människor och i Västra Götalandsregionen och Skåne bor det tillsammans drygt tre miljoner människor. I och med färjeförbindelsen mellan Halmstad och Grenå finns det nu goda möjligheter att utveckla kontakten och utbytet mellan kommuner och regioner sett ur ett bredare perspektiv.

Hallands hamnar – som består av hamnarna i Halmstad och Varberg – är en viktig del i utvecklingen av Halmstad, Varberg och hela Hallandsregionen. Detta gäller också för många andra hamnar runt om i landet då det handlar om att bidrag till utvecklingen i en kommun eller i en region.

Ett vidare perspektiv

Med detta som bakgrund finns det nu all anledning att i ett vidare perspektiv titta på vilken betydelse svenska hamnar har. Och inte bara då det gäller hamnars betydelse för den svenska exportindustrin att snabbt och effektivt få ut varor och produkter på världsmarknaden – utan även gällande att bidra till att utveckla en kommun eller en region kopplat till företagsetableringar, ökad tillgång till arbetstillfällen, vidgat utbyte mellan lärosäten samt ökning av turism och kulturupplevelser.

Strategiska lägen

Genom tillgången till hamnen i Halmstad har flera företag valt att stärka sin närvaro i regionen genom etablering av bland annat centrallager, industrianläggningar och olika former av logistik- och transportcentra.

Samma sak gäller för andra hamnar i Sverige som genom sina strategiska lägen lockar till sig nya företagsetableringar och andra funktioner som kan bidra till en kommuns eller en regions utveckling.

Tillsätt en utredning

För att ytterligare öka kunskapen om vilken betydelse utvecklingen av de svenska hamnarna kan ha i ett vidare perspektiv vill vi nu se att regeringen tillsätter en utredning som bland annat fokuserar på följande frågeställningar:

  • Hamnarnas betydelse för utveckling av det lokala- och regionala näringslivet?
  • Hamnarnas möjlighet att bidra till en mer gränsöverskridande arbetsmarknad?
  • Hamnarnas bidrag till en ökad turism och utbyte av kulturupplevelser?
  • Hamnarnas bidrag till kunskapsutbyte mellan universitet och högskolor? 

Genom att regeringen tillsätter en sådan utredning är det möjligt att öka kunskapen kring hur de svenska hamnarna på bästa sätt kan bidra till utvecklingen och tillväxten i landets kommuner och regioner.

Forrige artikel Polfjärd (M):  Ändrad beskattningsrätt försämrar europeisk konkurrenskraft Polfjärd (M): Ändrad beskattningsrätt försämrar europeisk konkurrenskraft Næste artikel Debatt: Stoppa att Postnords tryckeri snedvrider konkurrensen Debatt: Stoppa att Postnords tryckeri snedvrider konkurrensen