Grön ungdom: Handelskammaren har fel om Arlanda

DEBATT. En utbyggnad av Arlanda syftar till att folk ska flyga mer. Stockholms handelskammare tar bara de ekonomiska intressena i beaktande och struntar i att vi står inför en klimatkris. Det skriver William Olsson, Grön ungdom Stockholm.

William Olsson
Språkrör, Grön Ungdom Stockholmsregionen


Carl Bergkvist från Stockholms handelskammare skrev för några veckor sedan en rapport om Bromma flygplats. I rapporten föreslås det att flygplatsen ska stängas med villkoret att Arlanda ska byggas ut. Det menar vi i Grön ungdom är helt fel väg att gå.

Förbjud flyg på sträckorna

Arlandas kapacitet behöver inte byggas ut eftersom kapaciteten på flygplatsen redan är hög. Storbritanniens största flygplats Heathrow är världens tredje största och den har två landningsbanor, att Arlanda skulle behöva fyra landningsbanor kunde inte vara mer fel.

Kravet att bygga ut Arlanda kommer mot bakgrund av att flygtrafiken från Bromma behöver flyttas vid en nedläggning. Vi menar att kapaciteten inte behöver byggas ut eftersom hälften av inrikesflygen från Bromma behöver ställas in. Hälften av resorna från Bromma flygplats är mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

Det är sträckor vi menar borde förbjudas att flyga mellan annat än i nödfall. Det har att göra med att transporterna mellan dessa städer har en stabil infrastruktur där tåget i de flesta fall är billigare, hållbarare, går snabbare och punktligare än flyget. Anledningen till att flyga mellan dessa städer verkar snarare handla om långlivade traditioner och ritualer än verkligheten. Ifall flygandet från Bromma flyttas till Arlanda kan resorna mellan storstäderna dras ner i stället för att öka kapaciteten som Handelskammaren vill.

Struntar i klimatkrisen

En utbyggnad av Arlanda syftar till att folk ska flyga mer. Handelskammaren tar bara de ekonomiska intressena i beaktande och struntar, rent ut sagt, i att vi står inför en klimatkris.

Vi behöver tvärtom en politik som gör att koldioxidutsläppen minskar. Bromma Flygplats släpper ut 17 908 ton koldioxid varje år, det är mer än vad hela Sundbyberg kommun släpper ut sammanlagt. Vi behöver en konsolidering av inrikesflyget där Bromma flygplats läggs ner samtidigt som vi gör en översyn kring vilka inrikesflyg Sverige verkligen behöver.

Stoppa onödiga flygplatser

Handelskammaren skriver att vi måste satsa på mer hållbara flyg utan koldioxidutsläpp. I dag hyllar flygbranschen sig själva för att vara ledande i omställningen när de lyckats blanda i 5 procent biobränsle i sina flygplan. Vi har 10 år på oss att ställa om hela samhället till förnybart och vi har knappt påbörjat den förändringen under de 50 år kommersiellt flyg funnits i Sverige. Välkomna in i matchen. Den mest framkomliga vägen framåt för att minska utsläppen av koldioxid från flyget just nu är att stoppa onödiga flygplatser och flyga mindre.

Forrige artikel Utredning: Anpassa lagen till EU-direktivet Utredning: Anpassa lagen till EU-direktivet Næste artikel SFS: Karolina Skog måste inkludera studenterna SFS: Karolina Skog måste inkludera studenterna
  • Rapportera

    Dag Lindgren

    Inga utbyggnader nu

    Vi måste snabbt ställa om till lägre utsläpp. Det lättast omedelbart tillgängliga medlet är att minska flyget till hälften, dvs inte låta det återhämta sig mer än så. Fatta beslut NU om att inte öka kapaciteten på Arlanda och att snarast lägga ned Bromma. När flyget kan visa att klimateffekterna till 2030 hållit sig mindre än hälften så stora som 2019 och förutses minska ytterligare efter 2030 kan det bli dags att diskutera eventuella flygplatsutbyggnader.