Debatt

Ge Villa Bonnier till talmannen

Talmannen, som är parlamentets främsta företrädare, borde i likhet med statsministern ha en officiell bostad och representationslokal. Villa Bonnier skulle kunna utgöra en sådan, skriver Björn Söder (SD), som motionerat om saken i flera år.

Villa Bonnier ska enligt gåvobrevet nyttjas av regeringen och riksdagens talmän för representation eller sammankomster där intressant och vacker miljö kan värdesättas. 
Villa Bonnier ska enligt gåvobrevet nyttjas av regeringen och riksdagens talmän för representation eller sammankomster där intressant och vacker miljö kan värdesättas. Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag, Jessica Gow/TT
Björn Söder
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I ett gåvobrev den 20 oktober 1981 överlät makarna Gerard och Elisabeth Bonnier ”Villa Bonnier”, som gåva till den svenska staten. Enligt gåvobrevet ska Villa Bonnier nyttjas av regeringen och riksdagens talmän för representation, konferenser eller sammankomster i sammanhang där intressant och vacker miljö kan värdesättas i särskild grad.

Talmannen har företräde

Gåvobrevet anger vidare att vid nyttjandet av anläggningen bör värdskapet utövas av ledamot av regeringen eller någon av talmännen. Regeringen beslutade den 17 december 1981 att donationen skulle tas emot och uppdrog åt byggnadsstyrelsen att vårda och förvalta fastigheten. 1992 övergick fastighetens vård och förvaltningen till riksdagens förvaltningskontor (numera Riksdagsförvaltningen). Talmannen har enligt instruktionen företräde till Villa Bonnier.

I riksdagens ledamotshus har tidigare funnits en liten talmanslägenhet men det kan knappast motsvara en ordentlig bostad med representationsmöjligheter. 

Statsministern har Sagerska

Statsministern har sedan 1995 en officiell bostad och representationslokal i Sagerska huset. Huset testamenterades av Leo Sager till Katolska kyrkan med rätt för hans hustru Vera att använda det som bostad till sin bortgång. Vera Sager avled 1986.

Staten förvärvade fastigheten 1988 för att inrätta en permanent säkerhetsbostad och representationsvåning åt Sveriges statsminister. Statens fastighetsverk fick 1993 i uppdrag att genomföra en restaurering och modernisering av huset. Målet var att bevara byggnadens kulturhistoriska värde samtidigt som de särskilt höga säkerhetskraven skulle tillgodoses.

Officiell bostad saknas

Sveriges talman, vilket är den högsta post en person kan väljas till i Sverige, saknar dock en officiell bostad med representationsmöjligheter. I riksdagens ledamotshus har tidigare funnits en liten talmanslägenhet men det kan knappast motsvara en ordentlig bostad med representationsmöjligheter.

Talmannen, som är parlamentets främsta företrädare, borde i likhet med statsministern ha en officiell bostad och representationslokal. Villa Bonnier skulle kunna utgöra en sådan.

Motionerat under flera år

Jag har därför under åtskilliga år motionerat om att man bör ge Riksdagsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att göra om Villa Bonnier till talmannens officiella bostad med kvarstående representationsmöjligheter i enlighet med gåvobrevet.

Senast konstitutionsutskottet behandlade frågan var i sitt betänkande den 2 april 2020. Då svarade utskottet kort att ”utskottet ställer sig inte bakom yrkandet och avstyrker motionen”. I år behandlas förslaget åter i konstitutionsutskottet under våren. Kan man hoppas på ett annat svar denna gång?

Nämnda personer

Andreas Norlén

Talman
Jur. dr (Linköpings uni., 2004)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00