Försvaret begär stora lättnader i miljökraven

Ska Försvarsmakten kunna växa snabbt, då krävs rejäla lättnader i miljöregelverket under fem års tid. Det skriver myndigheten i en hemställan till miljödepartementet. Bland annat vill Försvarsmakten inskränka allmänhetens möjlighet att yttra sig.

Nuvarande tillstånd är inte tillräckliga för att kunna hantera den mängd flygrörelser kvälls- och nattetid som
krävs för att kunna utbilda stridspiloter, skriver Försvarsmakten till miljödepartementet.
Nuvarande tillstånd är inte tillräckliga för att kunna hantera den mängd flygrörelser kvälls- och nattetid som krävs för att kunna utbilda stridspiloter, skriver Försvarsmakten till miljödepartementet. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Johanna Alskog

När Försvarsmakten ska växa i raskt tempo, så växer även behoven att använda skjutfält och flygplatser. Men processerna för tillstånd och anmälningar enligt miljöbalken utgör besvärliga käppar i hjulet för att kunna skala upp enligt planen. Därför har försvaret nu skickat in en lista på förordningsändringar som myndigheten anser är helt nödvändiga .

– I nuläget bedömer man att möjligheterna för utbildning, övning och skarp verksamhet som krävs inte är tillräckliga, säger Erik Karlsson, pressekreterare vid Försvarsmakten, till Altinget.

Det är långt ifrån första gången som Försvarsmakten är på regeringen om att få ändringar i miljölagstiftningen. Senast var i budgetunderlaget, för 2023-2025, där försvarsmyndigheten begär ändringar för att bli prioriterad i tillståndsprocesserna, men även att processerna skulle förkortas.

Den här gången lägger Försvarsmakten fram ett nytt, mer radikalt förslag. I sin hemställan till miljödepartementet begär myndigheten att regeringen ska göra ett antal lättnader och undantag i miljöprövningen under fem års tid.

– Under den tiden kan man påbörja processen med att få tillstånd som sedan ska börja gälla, säger Erik Karlsson.

Försvarsmakten begär bland annat att tillståndsplikten, enligt miljöprövningsföordningen, ska ändras till anmälningsplikt när det gäller befintlig militär verksamhet vid flottiljflygplatser, civila flygplatser med med militär verksamhet samt skjutfält.

Fler värnpliktiga medför en ökad verksamhet på skjutfält vilket kommer medföra fler bullerhändelser. Det kan även innebära användande av nya vapensystem som medför högre bullernivåer.

Försvarsmakten begär också att anmälningsplikten för ny verksamhet och ändring av befintlig verksamhet ska tas bort bland annat för skjutbanor, försvarshamnar och för flygplatser där mer än 500 flygörelser äger rum per år.