Debatt

Forskare: Stor risk att drabbas av samsjuklighet vid artros

DEBATT. Vi finner det svårförståeligt att vården inte erkänner artros som den folksjukdom den faktiskt är. Artrosskolan är inte tillräckligt prioriterad inom vården och många patienter har inte tillgång till evidensbaserad grundbehandling. Kunskapsbristerna behöver ses över, skriver professor Leif Dahlberg och forskare Håkan Nero.

"Grundbehandlingen vid artros finns tillgänglig genom Artrosskolor och utförs av fysioterapeuter och arbetsterapeuter."
"Grundbehandlingen vid artros finns tillgänglig genom Artrosskolor och utförs av fysioterapeuter och arbetsterapeuter."Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Leif Dahlberg
Senior professor i ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet
Håkan Nero
Med dr, forskare, institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet


Fyrtio procent av Sveriges befolkning har mer än en kronisk sjukdom som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes eller artros. Artros är vanligt och drabbar en fjärdedel av alla svenskar över 45 år och ökar risken för följdsjukdomar.

En gemensam riskfaktor för kroniska sjukdomar är stillasittande. Myten om att artros beror på förslitning och naturligt åldrande lever kvar och bidrar till ökat stillasittande trots att den vetenskapliga evidensen förordar handledd träning och fysisk aktivitet. Av totalt 100 000 patienter med diagnosen artros 2017 började endast 18 procent Artrosskola enligt siffror från BOA (Bättre omhändertagande av patienter med artros).

Avgörande för att minska förekomsten av samsjuklighet är att få patienter med artros i rörelse genom ökad kunskap om artros bland vårdpersonal och patienter liksom att förbättra efterlevandet av Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av artros.

Frågan om samsjuklighet

Fakta
Jävsdeklaration: Leif Dahlberg är även grundare och medicinsk chef på Joint Academy, som bedriver digital grundbehandling av artros. Håkan Nero är ansvarig för forskning och utveckling på samma företag.

BOA-registret startade 2009, Socialstyrelsens riktlinjer presenterades 2012 och Artrosdagen instiftades 2015 för att upplysa om att sjukdomen är behandlingsbar och inte beror på naturligt åldrande. Detta till trots vittnar patienter om att de inte känner till grundbehandlingen. Frågan om samsjuklighet spelar en alltmer viktig roll. Handledd träning för ökad fysisk aktivitet över längre tid hjälper inte bara patienter att lindra sina symtom, utan reducerar även risken för följdsjukdomar.

I en nyligen publicerad studie framkommer att hälften av de 14 miljoner amerikaner som har knäartros är fysiskt inaktiva. Om 20 procent av denna grupp i stället var fysiskt aktiva skulle 222 413 och 214 725 potentiella fall av hjärt-kärlsjukdomar respektive diabetes typ II kunna undvikas, och antalet personer med cancer hade kunnat minska med cirka 215 000.

Andra forskningsrapporter framhäver också risken att drabbas av samsjuklighet vid artros.

Andra forskningsrapporter framhäver också risken att drabbas av samsjuklighet vid artros. Den amerikanska hälsokoalitionen Osteoarthritis Action Alliance visar att patienter med artros har 50 procents ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och 32 procents ökad risk att utveckla diabetes över en 12-årsperiod. En omfattande epidemiologisk studie från Lunds universitet har även undersökt sambandet mellan artros och mortalitet och visar att risken för dödlighet i hjärt-kärlsjukdom är högre för de med artros jämfört med resten av befolkningen.

Stora kunskapsbrister

Grundbehandlingen vid artros – som består av information, träning och vid behov viktkontroll – finns tillgänglig genom Artrosskolor och utförs av fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Majoriteten som fullföljer Artrosskolan mår bättre ett år efter starten med mindre smärta, minskad medicinförbrukning samt minskat intresse av att genomgå operation som följd.

Att Artrosskolan fortfarande inte är tillräckligt prioriterad inom vården och att många patienter inte har tillgång till denna evidensbaserade grundbehandling visar att det finns kunskapsbrister som behöver ses över. Utbildning av vårdpersonal och patienter om artros behövs för att behandla sjukdomen i tid och reducera risken för kroniska följdsjukdomar och med dem ökande kostnader.

En folksjukdom

Vi finner det svårförståeligt att vården inte erkänner artros som den folksjukdom den faktiskt är. Får vi inte patienter med artros i rörelse kommer tillgängligheten att fortsatt försämras och kostnaderna för kroniska sjukdomstillstånd att skena.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget