Fler övervakningskameror mot brott dröjer

RÄTTSVÄSEN. Regeringen hoppas att nya regler som underlättar kameraövervakning ska bidra till att hindra och klara upp bilbränder, skadegörelse och andra brott. Men en förändring kan genomföras först om något år.

Per-Anders Sjögren

Just nu arbetar regeringens utredare med att se över dagens regler för att sätta upp övervakningskameror. Målet är att det ska bli lättare att kameraövervaka vissa brottsutsatta platser samt platser med en generell hotbild över sig – exempelvis asylboenden. Kameraövervakning kan även ett sätt att öka skyddet mot terrorhot, enligt regeringen.

Medel mot bilbrand

Men kameraövervakningen kan också vara ett medel mot den senaste tidens bilbränder runt om i Sverige, framhöll justitieminister Morgan Johansson (S) häromdagen. Dagens regler är snåriga och olika länsstyrelser gör olika bedömningar och därför behövs en ändring.

– En del av bränderna skulle kunna klaras upp om man tillåter mer kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser. Vi tror att det kan ha en förebyggande effekt, men framför allt att det också blir lättare att utreda fallen, sade Johansson när han och inrikesminister Anders Ygeman (S) redogjorde för regeringens olika åtgärder mot bilbränder och annan kriminalitet.

Drar ut på tiden

När utredningen om kameraövervakningen tillsattes var tanken att slutsatserna skulle lämnas i slutet av februari nästa år. Men nu väntas ett förslag först under nästa sommar.  

Med tanken på tågordningen för att ta fram nya lagar, där ett utredningsförslag ska gå ut på remiss under några månader, behandlas av regeringen och Lagrådet och därefter beslutas av riksdagen, lär de nya bestämmelserna som ska underlätta kameraövervakningen bli verklighet tidigast under 2018.

Skälet till att utredningens slutsatser dröjer är att två regelverk, en förordning och ett direktiv, om dataskydd och skyddet av personuppgifter har antagits inom EU och dessa har bäring på kameraövervakningen. Och då svensk lag måste vara förenlig med EU-reglerna fick utredaren tidigare i somras uppgift att se hur det ska gå till.

Tillsyn kan påverkas

Det utökade uppdraget innebär att utredningen kommer att redovisa sina slutsatser först den 15 juni 2017. Dessutom ska utredningen samråda med två andra pågående utredningar om EU-reglerna för dataskydd.

En fråga som utredningen ska ägna sig åt särskilt gäller hur dagens regler om tillstånd och anmälan samt tillsynen av kameraövervakningen förhåller sig till EU-reglerna. Bland annat finns detaljerade regler över hur de myndigheter som ska sköta tillsynen av dataskyddet ska organiseras och vilka uppgifter de ska ha. Därför måste utredaren analysera hur dagens tillsyn av kameraövervakningen, som bedrivs av länsstyrelserna och Datainspektionen, går ihop med de reglerna.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – KOMMITTÉDIREKTIV

Vad händer nu?

Utredningen ska redovisa sina slutsatser för regeringen senast den 15 juni 2017.

Kommittédirektiv 2016:54E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget