Fi: EU bör begränsa handeln med Brasilien

DEBATT. Skogsbränder initieras i Amazonas för att olagligt avskoga mark för boskap. Sverige bör genast sluta importera nötkött från Brasilien och EU bör inte underlätta handel med produkter som bidrar till klimatförändring, skriver representanter för Feministiskt initiativ.

Farida Al-Abani (Fi)
Partiledare
Jaime Gomez (Fi)
Utrikespolitisk talesperson


Ett skrämmande fenomen pågår i Amazonas just nu. Tusentals hektar skog brinner inför världens hjälplösa blick. Över 72 000 bränder har registrerats i Amazonas sedan januari i år, varav över 10 000 bränder bara de senaste veckorna. Staden São Paulo, Brasiliens största stad som ligger hundratals mil från Amazonas, täcktes måndag den 19 augusti av brandrök.

Skogsbränder drabbar ofta Brasilien under torrsäsongen, men kan också medvetet initieras för att olagligt avskoga mark för boskap. Det är det som händer nu, och det är oerhört olyckligt och farligt.

Största exportör av kött

Bränderna i Amazonas påverkar inte bara 40 000 djur- och växtarter. De påverkar också mer än 350 ursprungsbefolkningssamhällen. Situationen görs ännu allvarligare av att Brasiliens president, Jair Bolsonaro, driver fram en politik som uppmuntrar avskogning i Amazonas. Allt för att uppnå målet att behålla Brasiliens förstaplats som världens största exportör av kött.

EU i allmänhet och Sverige i synnerhet kan inte förbli passivt inför denna allvarliga, och eskalerande, situation. Det handlar inte bara om bränderna. Det handlar om orsakerna till att det brinner.

Del av nationalistisk politik

Sverige importerade år 2016 över 1 400 ton nötkött, trots att köttkonsumtion är en av orsakerna till klimatförändringarna. Det är dags att Sverige slutar importera nötkött från Brasilien, som en markering mot att Brasiliens nationalistiska regering inte prioriterar miljö i sin politiska agenda.

Bolsonaros politik har syftat till att avveckla en serie miljöskyddsåtgärder som genomförts i tidigare regeringar. Under presidentvalskampanjen lovade Bolsonaro bland annat att lägga ner landets miljödepartement, dra Brasilien ur Parisavtalet och öppna upp naturreservaten för exploatering. Han lovade också att inte öka urbefolkningens territorium.

Att montera ner de åtgärder som behövs för att stoppa avskogningen av Amazonas ska ses som en del av Bolsonaros nationalistiska politik.

Stoppa frihandelsavtal

Bolsonaros ekonomiska modell bygger på ett obegränsat utnyttjande av naturresurser. Det omfattar agroindustriella projekt som inkluderar boskap, odling av sojabönor och exploatering av virke och olja. Hans vision är att utöka landets så kallade ”jordbruksgräns”. Allt detta på bekostnad av naturens och ursprungsbefolkningens rättigheter.

Vinsten prioriteras över naturens rättigheter och gynnar tillväxthetsen som främjar en ohållbar konsumtion. I detta sammanhang är det förvånande att Europeiska unionen är villig att underteckna ett handelsavtal med Mercosur där Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay ingår. EU bör inte underlätta handel med produkter som kött, sojabönor och olja, som bidrar till global klimatförändring.

Ett handelsavtal, där Brasilien ingår, som inte respekterar naturens och ursprungsbefolkningens rättigheter är odemokratiskt och ansvarslöst. Det främjar en typ av ekonomi som strider mot rätten att bevara livet på vår moder jord. Aldrig tidigare har mänskligheten haft ett så stort ansvar för att lösa klimatproblemen som nu. Det är en överlevnadsfråga. Därför stödjer Feministiskt initiativ kraven från mer än 340 civilsamhällesorganisationer: Att EU omedelbart stoppar förhandlingarna om frihandelsavtal med Mercosur.

Sluta importera nötkött

Feministiskt initiativ uttrycker sin solidaritet med kampen som urbefolkningen och miljöorganisationer driver för att skydda ekosystemet i Amazonas.

Vi förväntar oss att Sveriges regering kommer att agera snabbt och med beslutsamhet för att stoppa det miljömord som just nu sker i Amazonas. Det räcker inte att släcka pågående bränder, vi måste också minska risken för nya. Sverige bör därför driva på för att stoppa förhandlingarna om frihandelsavtalet med Mercosur, och genast sluta importera nötkött från Brasilien.

Forrige artikel GD:n svarar på kritiken mot BEO: GD:n svarar på kritiken mot BEO: "Missvisande" Næste artikel Debatt: Åtta satsningar som måste till nästa år Debatt: Åtta satsningar som måste till nästa år
Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt. 

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

FÖRSLAG. Ledamöter som inte närvarar i riksdagen tillräckligt ofta ska tvingas betala tillbaka arvode föreslår en parlamentarisk kommitté.

– Det är förstås helt orimligt och oacceptabelt att strunta i riksdagsarbetet och ändå fortsätta uppbära riksdagsarvode, säger talman Andreas Norlén till Altinget.