Fastighetsägarna om hyresutredningen: "Ett recept för ökad boendesegregation"

DEBATT. Förslaget att kraftigt öka sittande hyresgästers inflytande över fastigheterna de bor i kommer på sikt att göra hyresrätter mindre attraktiva och riskerar att öka bostadssegregationen, skriver Fastighetsägarnas samhällspolitiska chef Martin Lindvall.

Av: Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna

I betänkandet ”Stärkt ställning för hyresgäster” presenterade utredaren Agneta Börjesson (MP) nyligen förslag som ska stärka hyresgästers inflytande i samband med renovering. Förslagen riskerar få allvarliga konsekvenser på bostadsmarknaden.

Boendekvalitet i världsklass

Det har länge rått bred politisk enighet om att svensk bostadsmarknad ska präglas av bostäder med en god standard. Boendekvaliteten ska tillhöra världens främsta, inte för några utan för alla. Företag som bygger och förvaltar bostäder har slutit upp bakom denna ambition och anpassat sin verksamhet för att tillhandahålla bostäder som svarar mot varje tids krav och förväntningar.

Med livscykelperspektiv som ofta sträcker sig över 100 år är det nödvändigt att med jämna mellanrum renovera och modernisera bostadsfastigheter för att uppnå detta. Det är även viktigt för att beståndet av hyresbostäder inte ska halka efter standarden i ägda bostäder och hyresrätten upplevas som en mindre attraktiv upplåtelseform.

Rimligt med skärpta krav

Utredaren föreslår bland annat skärpta krav på det skriftliga meddelandet till hyresgäster inför en renovering och att tidsfristen för hänskjutande till hyresnämnden om någon hyresgäst inte godkänner föreslagna åtgärder förlängs från två till tre månader. Hon föreslår också utvidgade möjligheter att stegvis trappa in ny hyra för hyresgäster med särskilda behov.

Förslagen erbjuder, i olika utsträckning, en förstärkning av konsumenttryggheten utan att föranleda obalans mellan marknadens parter. Kring dessa förslag hade hyresmarknadens parter även kunnat enas.

"Obalans och ovälkomna samhällseffekter"

Utredaren väljer emellertid att gå längre och ändra under vilka villkor bostadsföretag har rätt att genomföra åtgärder de finner angelägna. Inflytande för och anpassning till sittande hyresgäster föreslås öka kraftigt. Här uppstår både obalans och ovälkomna samhällseffekter.

Av den oberoende konsekvensanalys som utredaren beställde framgår att fastighetsvärden riskerar att sjunka och att hyresrätten som upplåtelseform blir mindre ekonomiskt attraktiv att äga och förvalta. Kostnaderna för nödvändiga renoveringar stiger, varvid de senareläggs eller uteblir, i synnerhet i ekonomiskt svaga områden. Byggandet av nya hyresrätter riskerar att hämmas. Och när dagens hyresgäster ges ett kraftigt ökat inflytande över lägenheternas framtida standard innebär det att morgondagens hyresgäster kan komma att tvingas bo omodernt och i slitna miljöer. Under alla omständigheter sänks den generella standarden på hyresbostäder.

Dubbelt hot mot hyresrätten

På sikt innebär en sådan utveckling ett dubbelt hot mot hyresrätten. Fastighetsägare avstår från att investera i hyresbostäder eftersom deras möjligheter att råda över investeringen begränsats och konsumenter väljer bort omoderna hyresrätter till förmån för ägt boende där de själva kan påverka standarden.

Att standarden i hyreslägenheter kommer utvecklas sämre, samtidigt som alla andra på bostadsmarknaden fortsätter ha goda möjligheter att modernisera sitt boende går bara att beskriva på ett sätt. Det är ett recept för ökad boendesegregation.

När hyresrättens attraktionskraft för investerare och bostadskonsumenter riskerar att försvagas går det stick i stäv med de bostadspolitiska ambitioner som utgjort en del av vårt välfärdssamhälle i decennier. Hur det skulle stärka hyresgästernas ställning förblir en gåta.

 

Forrige artikel Landstinget Västernorrland: Statlig närvaro viktig för regional tillväxt Landstinget Västernorrland: Statlig närvaro viktig för regional tillväxt Næste artikel Debatt: Klumpa inte ihop Malmö och Göteborg med Stockholm vid omlokalisering
Överblick: AF går på knäna och regeringen flörtar med oppositionen

Överblick: AF går på knäna och regeringen flörtar med oppositionen

ÖVERBLICK. Regeringen öppnar för bredare samarbete med oppositionen. Fackförbund larmar om att trycket på Arbetsförmedlingen är nära bristningsgränsen. Socialministern säger att det var fel att avskaffa beredskapslager. Flygbolag ansöker om rekonstruktion. Läs Altingets överblick.