Eva Liedström Adler ska se över lagstiftningen om paketresor och resegarantisystemet

Ska lämna förslag senast den 31 augusti 2016.

Ola Hjalmarsson

Eva Liedström Adler är rikskronofogde och chef för Kronofogdemyndigheten. Hon får i uppdrag av regeringen att lämna förslag om hur lagstiftningen kan ändras för att tillgodose de krav som ställs av ett nytt EU-direktiv om paketresor.

Nämnda personer

Eva Liedström Adler

Tidigare generaldirektör för Arbetsgivarverket, tidigare rikskronofogde
Juridik (Lunds uni., 1981)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00