Europa behöver Kvarkenförbindelsen

DEBATT. Kvarkenlänken behövs för att knyta samman de nordiska länderna, skriver representanter för tre regioner i Sverige, Norge och Finland, som vill att staterna tar ställning för en finansiering av en ny färja i Kvarkenlänken.

Placeholder image
Willfred Nordlund, Joakim Strand och Erik Bergkvist
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Erik Bergkvist, regionråd i Västerbotten, Sverige

Joakim Strand, ordförande Landskapsstyrelsen i Österbotten, Finland

Willfred Nordlund, Samferdselsråd i Nordland Fylkeskommune, Norge

I tider av slitningar inom Europa är behovet av att binda samman och samverka större än någonsin. Europa behöver mer samarbete, inte mindre. För att människor, varor och tjänster ska kunna flöda och arbetsmarknads- och studieregioner kunna utvidgas behöver vi ett transportnät som inte glappar. Vi talar ofta om de nord-sydliga stråken, men vi får inte glömma bort att Europa även sträcker sig nord-östligt. Därför behöver Kvarkenlänken stärkas med en hållbar färjetrafik.

Oändliga transportmöjligheter

Kvarken handlar om en europeisk integration, av Norden i Europa. Kvarkentrafiken behövs- för att knyta ihop människor, regioner och länder.

Vi vill koppla ihop våra starka, växande och internationellt betydande regioner med varandra och resten av Europa. Genom att vidareutveckla färjetrafiken mellan Umeå och Vasa förstärker vi det öst-västliga stråk som länkar samman Nordeuropa med övriga Europa. Eftersom att sjövägen erbjuder den kortaste sträckan mellan Finland och Sverige är den ett populärt alternativ för dem som vill idka handel med Östeuropa eller nå de varaktigt isfria Atlanthamnarna i Norge. Sträckan är tveklöst det mest säkra, ekonomiskt och miljömässigt hållbara transportsystemet för gods och passagerare som färdas genom Botniska korridoren.

Trafiken över Kvarken ansluter även till vägarna E4, E10, E12 och E8, vilket förlänger Kvarkentrafiken och ger oss oändliga möjligheter för såväl affärs- och privatresande samt godstransport. Ett bra exempel är att se hur E12:an som sträcker sig från Helsingfors till Mo i Rana blir komplett med hjälp av en flytande bro mellan Umeå och Vasa. Om dessutom Norrbotniabanan byggs längst norra Sveriges kust blir det Europeiska transportnätet i norr ännu mer stadigt.

Miljövänligare transportalternativ

Vi ser hur universiteten i Nordland, Västerbotten och Österbotten kopplas ihop, hur turismen i våra tre regioner länkas samman och vinner fördelar av varandra och hur arbetspendlandet mellan tre länder blir en självklarhet. Vi talar internationalisering på en helt ny nivå.

Norden har även mycket att erbjuda Europa. Det finns stora möjligheter i utvecklingen av miljömässigt hållbara industrier i behov av kalla miljöer, t.ex. datacenters. För att Europa ska kunna berikas med den sorten av etableringar måste transportsystemet i Norden hålla ihop och erbjuda flexibla lösningar. Men det är inte endast av rena tillväxtskäl som länken behövs. Den globala uppvärmningen ökar kraftigt och vi måste snabbt gå över till miljövänligare transportalternativ. Att gods från Norden ska behöva gå på lastbil runt Bottenviken är ett slitage på miljön som inte skulle vara nödvändig om det fanns en transportlösning till havs. Det handlar om 800 km väg som över Kvarken kortas till 80 km.

I dagsläget trafikeras sträckan mellan Umeå och Vasa förtjänstfullt av en färja från 1981. Kommande miljökrav kräver åtgärder som inte är ekonomiskt försvarbara på en gammal färja. Därför behövs det en ny färja. Vi anser att den svenska och finska staten bör stötta investeringen som krävs för att uppgradera Kvarkentrafiken. Även om resandet över Kvarken med den befintliga färjan ökat kraftigt sedan 2013 räcker inte intäkterna till för att kunna bära den investering som en ny färja skulle innebära. Staterna har helt klart ett ansvar här, speciellt med hänsyn till andra konkurrensfördelar som finns i form av subventioner och tax-freetillstånd för andra färjerutter. Det är även troligt att EU, som lovordat satsningen, kan delta i medfinansiering om både den finska och svenska staten tar ställning för en finansiering av en ny färja.

Kvarkentrafiken knyter ihop länder

Kvarken handlar om en europeisk integration, av Norden i Europa. Kvarkentrafiken behövs- för att knyta ihop människor, regioner och länder.

Därför vill vi, som representanter för våra tre regioner i tre olika länder, uppmuntra berörda regeringar att ta ställning för en stabil förbindelse mellan Finland och Sverige och således förbättrade förbindelser inom Europa.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson på debatt@altinget.se    Politik på allvar
    Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
    Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor