Debatt

EU-kommissionens vice ordförande: I dagsläget behöver Europa lastbilschaufförer mer än raketforskare

Utan någon form av riktad arbetskraftsmigration till EU kommer vi faktiskt inte att kunna leva upp till de höga ambitionerna i den gröna och den digitala omställningen. Vi kommer inte heller att kunna åstadkomma något så grundläggande som att få tillräckligt med personal på våra vårdhem, skriver Margaritis Schinas, EU-kommissionens vice ordförande.

Oavsett om det handlar om murare, busschaufförer, läkare eller sjuksköterskor – om det finns vakanser att tillsätta och utbudet i EU inte kan tillgodose efterfrågan måste vi locka till oss den begåvning vi behöver, skriver Margaritis Schinas, vice ordförande för EU-kommissionen.
Oavsett om det handlar om murare, busschaufförer, läkare eller sjuksköterskor – om det finns vakanser att tillsätta och utbudet i EU inte kan tillgodose efterfrågan måste vi locka till oss den begåvning vi behöver, skriver Margaritis Schinas, vice ordförande för EU-kommissionen.Foto: Jean-Francois Badias/AP/TT
Margaritis Schinas
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Brist på förskollärare i Sverige. För få ingenjörer i Nederländerna. Brist på byggnadsarbetare i Portugal. I hela EU står arbetsgivarna inför stor och ihållande brist på kompetens och arbetskraft och läget kommer bara att förvärras. Om vi spelar våra kort rätt kommer Europas gröna omställning att skapa 1–2,5 miljoner nya arbetstillfällen fram till 2030. Dessutom kommer den digitala omställningen i lika stor utsträckning öka EU:s efterfrågan på såväl IKT-specialister som på personer med grundläggande digitala färdigheter. Det är goda nyheter överlag och illustrerar hur framgångsrik vår industristrategi är. Men den lovande utvecklingen kan stoppas upp om de företag som driver på denna ekonomiska pånyttfödelse inte hittar rätt personal.

Insatserna för att täppa till de kraftigt växande klyftorna på arbetsmarknaden måste börja inom EU genom att man stödjer, aktiverar och omskolar den inhemska arbetskraften. Och detta är ett område där EU inte håller igen med några ansträngningar – eller någon finansiering – för att i första hand ta tillvara begåvningar inom unionen. Men alla indikatorer tyder på att detta inte räcker för att tillgodose efterfrågan.

Sysselsättningsgraden i EU är rekordhög. Under det senaste årtiondet har dock andelen lediga tjänster fördubblats och uppgick till i genomsnitt 2,9 procent i EU under 2022. Om Europa ska förbli konkurrenskraftigt, måste vi börja leta på andra marknader för att tillsätta dessa lediga tjänster.

Vi måste locka till oss begåvningar

Det är här som arbetskraftsmigration kommer in i bilden. Vi måste helt enkelt göra mer för att locka till oss begåvningar från andra delar av världen. Det finns ett skäl till att arbetssökande från hela världen föredrar Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada istället för EU-länder. Och skälet är inte bara att man talar engelska i de länderna. EU:s regler för laglig migration är alltför komplexa, är dåligt samordnade och är endast inriktade på högkvalificerade migranter.

Sanningen är att Europa i dagsläget behöver lastbilschaufförer mer än raketforskare. För att hjälpa till att locka begåvningar till EU håller kommissionen nu på att inrätta en ”EU-talangreserv”, som är ett nytt matchningssystem för att direkt sammankoppla arbetsgivare i EU med arbetssökande på alla kompetensnivåer i hela världen. Oavsett om det handlar om murare, busschaufförer, läkare eller sjuksköterskor – om det finns vakanser att tillsätta och utbudet i EU inte kan tillgodose efterfrågan måste vi locka till oss den begåvning vi behöver.

Begränsat till bristyrken

Systemet kommer att begränsas till bristyrken, vilket innebär att vi bara siktar på att få in människor på arbetsmarknaden där EU-företagen inte kan hitta den personal de behöver inom EU. De nationella regeringarna beslutar om de vill delta i systemet eller inte, men de ekonomiska argumenten för att delta är starka.

Ett sådant system för ordnad och laglig arbetskraftsmigration kan hindra irreguljär migration och kommer att vara ett viktigt utrikespolitiskt verktyg för EU. Detta kan stödja vårt samarbete med ursprungs- och transitländer för att minska antalet irreguljära inresor och intensifiera samarbetet inom återtagande.

Utan någon form av riktad arbetskraftsmigration till EU kommer vi faktiskt inte att kunna leva upp till de höga ambitionerna i den gröna och den digitala omställningen. Vi kommer inte heller att kunna åstadkomma något så grundläggande som att få tillräckligt med personal på våra vårdhem.

På detta område står otroligt mycket på spel för EU; mycket att vinna men också allt att förlora.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00