Debatt

M: "Ett föregångsland ska klara både tillväxt och utsläppsminskningar"

DEBATT. För att säkerställa Sveriges roll som föregångsland inom klimatpolitiken måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Ska andra länder vilja följa oss måste vi klara att både sänka utsläppen och öka tillväxten, skriver Moderaternas miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna.
Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna. Foto: Moderaterna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Maria Malmer Stenergard (M)
miljöpolitisk talesperson

När klimatpolitik diskuteras är i stort sett alla överens om att Sverige även i framtiden ska vara ett grönt föregångsland. Vi är överens om att Sverige ska bära ledartröjan i arbetet mot klimatförändringarna. Det vi däremot diskuterar mer sällan är vad detta innebär. Så vad innebär det egentligen att vara ett grönt föregångsland?

Om skiljelinjen i klimatpolitiken

Vi är alla överens om att vi måste fortsätta att sänka våra utsläpp, det är den lätta biten. I Miljömålsberedningen enades sex av riksdagens åtta partier om långsiktiga mål för det svenska klimatarbetet. En positiv effekt av det är att vi nu kan lämna överbudspolitiken bakom oss. I stället faller ljuset på frågan om hur vi ska nå våra egna mycket ambitiösa mål. Det är här som nyckeln till verkligt grönt ledarskap ligger, men det är också här som skiljelinjen går i svensk klimatpolitik.

Räcker inte med sänkta utsläpp

För att leverera klimatpolitik som är på riktigt och som säkerställer Sveriges roll som grönt föregångsland krävs det förmåga att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det räcker nämligen inte att sänka de svenska utsläppen för att andra länder ska vilja följa efter oss. Vi måste också visa att det går att bryta länken mellan tillväxt och ökade utsläpp. Den länken bröts under alliansens tid vid makten. Under alliansregeringen sänktes utsläppen i Sverige med cirka 20 procent medan tillväxten steg med nästan tio procent. Det är ett trendbrott som kan inspirera andra att följa efter.

Fakta
COP23 – klimatmötet
(COP - Conference of the Parties)
FN:s årliga klimattoppmöte inleds i Bonn den 6 november och pågår i nästan två veckor, till den 17 november. Fokus för mötet är att diskutera och besluta om uppföljningen av klimatavtalet från Paris, COP21.

Nu, med det rödgröna styret, har länken åter fogats samman och utsläppen stiger. Det är inte grönt ledarskap. Vi kommer aldrig att kunna inspirera länder som Kina och Indien om vi inte kan visa dem att det går att sänka utsläppen samtidigt som allt fler får möjligheten att fullfölja sina drömmar. Och vikten av att visa att det går att kombinera ren energi med tillväxt blir än större med Trump i Vita huset.

Vi måste höja blicken

Därför måste vi klimatmaxa vår klimatpolitik. Varje klimatkrona måste ge så stor nytta som möjligt och då kan vi inte satsa miljarder på åtgärder som i bästa fall har tveksam klimatnytta. För att säkerställa Sveriges position som föregångsland behöver vi lyfta blicken. Därför satsar vi i vår budget mer än dubbelt så mycket som regeringen på miljöforskning. Vi genomför även en särskild satsning på teknik som kan hantera utsläppen från basindustrin. Och vi satsar mer än en halv miljard mer än vad regeringen gör på internationella klimatinvesteringar för att kunna lyfta de länder som ligger långt efter oss i arbetet med att sänka sina utsläpp. Så får vi också största möjliga utsläppsminskning per klimatkrona.

För att leverera klimatpolitik som är på riktigt och som säkerställer Sveriges roll som grönt föregångsland krävs det förmåga att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det räcker nämligen inte att sänka de svenska utsläppen för att andra länder ska vilja följa efter oss.

Vi säger också ja till en kontinuerligt ökad inblandning av förnybara bränslen för att sänka vägtransporternas utsläpp. Vi vill även se över möjligheten att införa reduktionsplikt för flyget samt utreda miljödifferentierade start- och landningsavgifter. Dessutom vill vi analysera möjligheten att låta företag göra skatteavdrag för klimatkompensation, allt för att göra det mer lönsamt att vara klimatsmart.

Antalet kronor är inte svaret

Regeringen slår sig för bröstet och pratar om storleken på sin miljöbudget. De pratar däremot sällan om vad budgeten åstadkommer. Det är allvarligt. Om vi inte ständigt strävar efter bästa möjliga resultat av våra satsningar riskerar vi att inte längre kunna kalla oss ett grönt föregångsland.

Dokumentation

Läs tidigare debattartiklar med anledning av klimatmötet i Bonn

"Sverige och EU ska visa klimatledarskap i Bonn"
Jordens uppvärmning måste hejdas och hur det ska gå till ska diskuteras vid FN:s klimattoppmöte i Bonn som inleds på måndag. Sverige och EU ska självklart visa ledarskap, skriver Liberalernas Lars Tysklind.


Nämnda personer

Maria Malmer Stenergard

Migrationsminister (M), ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i systemvetenskap (Lunds uni., 2002), jur. kand (Uppsala uni., 2008)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget