Debatt

"Energibranschen – var är kraften i jämställdhetsarbetet?"

DEBATT. Endast 46 procent av seminarierna inom energi i Almedalen har fått Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning. Det är ett tydligt tecken på hur förändringstakten i energibranschens jämställdhetsarbete har stannat av, skriver Viktoria Raft, Anna-Carin Windahl och Helena Olssén och föreslår ett handslag mellan politiken och branschen om att sätta tydliga tidssatta mål.

Anna-Carin Windahl, Viktoria Raft och Helena Olssén, Kraftkvinnorna.
Anna-Carin Windahl, Viktoria Raft och Helena Olssén, Kraftkvinnorna.
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Viktoria Raft, styrelseledamot Kraftkvinnorna
Anna-Carin Windahl, vice ordförande Kraftkvinnorna
Helena Olssén, styrelseledamot Kraftkvinnorna

Givet generationsväxlingar, teknikskiften och behovet av nya affärsmodeller är energibranschen i skriande behov av ny kompetens. I en sådan situation kan inte kompetensförsörjningen lösas genom rekrytering endast bland 50 procent av befolkningen. Kraftkvinnorna startades år 2015 för att arbeta med just denna fråga – att attrahera fler kvinnor till branschen genom ökad synlighet för de kvinnor som
faktiskt redan finns i den, och att förmå branschen att växla upp takten i jämställdhetsarbetet.

Ingen prioriterad fråga

För ökad framdrift är helt nödvändig. Energimyndighetens Energiindikatorer år 2015 visade att endast 22 av 163 granskade energibolag hade minst 40 procent kvinnor bland sina anställda. En femtedel av bolagen hade en kvinnlig vd och på styrelsenivå var 27 procent av alla ordinarie ledamöter kvinnor. Siffrorna är exakt desamma i årets upplaga av Energiindikatorer. Detta trots att många bolag engagerat sig i olika jämställdhetsinitiativ, intygar att kvinnliga förebilder behövs och kommunicerar att frågan är viktig. Viktig, men uppenbarligen inte prioriterad.

Nedslående inför Almedalen

För att provtrycka branschens förmåga att omsätta retorik till praktik, har Kraftkvinnorna i år granskat jämställdheten i energibranschens Almedalsseminarier. Vi är förvånade över det nedslående resultatet. Inte ens hälften av seminarierna på temat energi arrangeras med paneler med minst 40 procent kvinnliga medverkande. Sju seminarier arrangeras med 100 procent manliga deltagare.

Fakta
Kraftkvinnorna är en förening och ett nätverk som bildades år 2015 med syfte att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i branschen. Kraftkvinnornas uttalade mål är att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelser i energisektorns bolag och organisationer.

Detta lackmustest illustrerar väl hur det faktiskt ser ut i vår bransch – en i övrigt spännande och framåtlutad bransch som arbetar med verklig samhällsnytta. Det är hög tid att branschens aktörer, i synnerhet ledningsgrupper och beslutsfattare, prioriterar och arbetar strategiskt med frågan. Kraftkvinnorna har medverkat vid ett flertal möten med både branschföreträdare och miljö- och energidepartementet, där vi haft intressanta diskussioner och presenterat konkreta förslag på vad som kan göras för att uppnå ökad jämställdhet.

Vi föreslår ett handslag

För att göra verklighet av dessa föreslår vi ett handslag mellan politiken och branschen – en överenskommelse som omfattar tydliga riktlinjer och tidsatta mål för jämställdhet som företagen kan arbeta efter. Utan mål vet inte politiken vilka styrmedel och incitament som behövs, och utan sådana tappar företagen styrkraft mot förändring. Kraftkvinnorna föreslår vidare att den nya Jämställdhetsmyndigheten och Energimyndigheten får i uppdrag att gemensamt utvärdera resultaten av handlaget på regelbunden basis.

Det här arbetet är viktigt inte bara för Sverige utan för hela Europa, som ligger hopplöst efter oss vad gäller jämställdhet. 

Det här arbetet är viktigt inte bara för Sverige utan för hela Europa, som ligger hopplöst efter oss vad gäller jämställdhet. Sverige har ju gått med i jämställdhetsarbetet inom C3E, det globala jämställdhetsinitiativet inom energi. Om vi verkligen menar allvar med den satsningen bör vi rikta lampan inåt först för att sedan kunna vägleda och inspirera andra.

Räknar med bättring 2019

Takten i jämställdhetsarbetet måste öka, och eftersom alla tycks vara överens om att nyttan av mångfald är stor är det faktiskt lite svårt att förstå vad vi väntar på? Drivkraften för förändring måste komma från företagen själva. Kraftkvinnorna har för avsikt att även nästa år jämställdhetsgranska energisektorn i Almedalen. Då förutsätter vi att branschen tagit ett rejält kliv och visar att jämställdhet inte är ett nice to have, utan ett affärskritiskt need to have.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00