Debatt

Djurens rätt: Låt det bli sista påsken med burägg

Trots att ett totalförbud mot att hålla hönor i burar har varit på tal sedan 1980-talet sitter 300 000 hönor fortfarande i burar med en yta lika stor som en iPad. Det skriver Camilla Bergvall, riksordförande Djurens rätt.

Under påsken kommer cirka 50 miljoner ägg, eller 3 000 ton om man så vill, att ätas i Sverige. 
Under påsken kommer cirka 50 miljoner ägg, eller 3 000 ton om man så vill, att ätas i Sverige. Foto: Anders Wiklund/TT
Camilla Bergvall
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vid påsk står ägget i centrum. Det sägs att ägget symboliserar liv. Det ironiska i sammanhanget är dock att de hönor som producerar dessa ägg haft allt annat än ett värdigt och glatt sådant. Sämst har de hönor som spenderar hela sina liv i bur.

Inte förenligt med djurskyddslagen

Under påsken kommer cirka 50 miljoner ägg, eller 3 000 ton om man så vill, att ätas i Sverige. Men vissa ägg har orsakat mer lidande än andra. Trots att ett totalförbud mot att hålla hönor i burar har varit på tal sedan 80-talet sitter 300 000 hönor fortfarande i burar med en yta lika stor som en iPad – här i Sverige. Och trots en stark opinion för att slopa burarna så är det tyst från politiken.

Djurskyddslagen från 2019 definierar på ett tydligare sätt än tidigare vad som menas med en god djurmiljö. Precis som tidigare ska djuren fortfarande behandlas väl och skyddas från onödigt lidande, men hänsyn ska även tas för att främja djurens välfärd, förebygga beteendestörningar och ge djuren möjligheten att utföra naturliga beteenden.

Sverige skulle kunna bli ett lyckat exempel där burhållningen fasats ut, och på så vis bana väg för andra länder. 

Utöver den etiska aspekten är anledningen till att Djurens rätt fortsätter att kämpa så hårt för att hönor ska slippa sitta i burar att vi anser att det inte är förenligt med djurskyddslagen. Det finns bevis på att hönor i bur inte ens har tillräckligt med plats för att sträcka ut vingarna och att de hålls på gallergolv utan tillräcklig tillgång till ströbad. Den obligatoriska sittpinnen sitter så lågt att det kan ifrågasättas om den ens upplevs som en upphöjd yta. Med pandemin och medföljande karantäner nära i minnet borde det inte krävas någon längre utläggning för att väcka empatin för dessa individer som spenderar hela sina liv instängda.

Stark opinion mot burägg

Det råder inga tvivel om att relationen människor och djur emellan måste förändras. Det är inte minst det europeiska medborgarinitiativet ”End The Cage Age” ett tydligt tecken på. Initiativet, som blev det tredje mest framgångsrika någonsin med 1,4 miljoner underskrifter, drevs av Djurens rätt tillsammans med 170 andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer. Efter att i juni 2021 ha passerat Europaparlamentet, där samtliga svenska ledamöter glädjande röstade nej till burar och ja till ökat djurskydd, inväntas nu ett lagförslag från EU-kommissionen. Förslaget kan innebära en historisk förändring för så många som 300 miljoner djur i Europa årligen.

En viktig detalj är att EU-kommissionens lagförslag väntas läggas fram i slutet av 2023 och kan innebära en utfasning av burar tidigast till år 2027. Med andra ord ligger detta långt fram i tiden och det finns faktorer som kan innebära att utfasningen kommer gå långsamt. Och i valet mellan att gå i framkant och att invänta lagstiftning på EU-nivå verkar den svenska regeringen välja det senare. Detta trots den ständigt höga svansföringen om svensk djurhållning som den bästa i världen och det faktum att den starka opinionen mot att hålla hönor i bur talar sitt tydliga språk om vad som borde vara nästa steg.

Släpp burarna

Att tala om Sverige som ett föregångsland för djurvälfärd förpliktigar. Vi uppmanar därför regeringen att våga ta ledningen i denna fråga som är så viktig för hälsan för miljontals djur. Sverige skulle kunna bli ett lyckat exempel där burhållningen fasats ut, och på så vis bana väg för andra länder. Konsumenter, livsmedelskedjor och EU har sagt sitt. Djurens rätts vädjan till politiken är tydlig: släpp burarna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00